Apraksts

“Patiesa dvēseles ceļojuma mērķis ir atbildīga un jēgpilna dzīve.”
Džeimss Holiss

Popkultūra liek mums tiekties pēc bagātības un varas, sekot kādai idejai vai personībai, tomēr agri vai vēlu mēs secinām, ka neviens no šiem variantiem neapmierina mūsu vajadzību pēc jēgas. Vecās pārliecības ir sagruvušas, un to vietā stājies jautājums: kas piešķir dzīvei jēgu?
“Jēgpilna dzīve” ir dziļš pētījums par jēgas būtību un to, kā mēs varam tai tuvoties vai attālināties no tās. Tiesa, sava jēgas izjūta mums ir jāatklāj katram pašam, neviens cits to nevar izdarīt mūsu vietā. Arī šī grāmata nepiedāvā ne vieglas atbildes, ne garantētu labsajūtu, tā izvirza urdošus jautājumus un rosina uz pārdomām, palīdzot mums rast drosmi, neatlaidību un iedvesmu aizraujošajā dzīves ceļojumā. “Savu dzīvi mēs padarām jēgpilnu tad, kad uzdodam jēgpilnus jautājumus un turam tos savas uzmanības lokā, nevis samierināmies ar pieejamām atbildēm, kuras galu galā izrādās ierobežojošas,” raksta Džeimss Holiss. “Atbildes mums stāsta to, ko jau esam pieredzējuši, turpretī jautājumi ved mūs ceļā.”

“Grāmatā “Jēgpilna dzīve” Džeimss Holiss mudina precīzi, drosmīgi un neatlaidīgi, nepakļaujoties laikmeta vējiem, uzdot sev jautājumu: vai es dzīvoju pats savu dzīvi? Jā, kam būtu jānotiek, lai es sev pajautātu: ko īsti vēlas mana dvēsele, mana dziļākā būtība? Kas īsti te notiek – man dzīvojot savu dzīvi? Par kādām vajadzībām mana iekšējā pasaule signalizē, dažkārt ļoti trauksmainā veidā? Kā būt jaunam, kā šķērsot pusmūža izaicinājumus un kā pieņemt savu novecošanu? Jēgpilna dzīve ir katram cilvēkam sniegta negarantēta iespēja dzīvot citādi, autentiskāk, pa īstam. Taču tā nav sasniedzama bez darba, kurā jāsatiekas ar daudz ko līdz šim nepamanītu – mūsu audzināšanas un ieradumu ietekmēto dzīve uztveri, mūsu sapņiem, ēnām, projekcijām un nāvi. Tas ir izaicinoši, bet tieši šis iekšējais darbs piešķir dzīvei visas krāsas.”
Juris Rubenis,
Integrālās izglītības institūta direktors

DŽEIMSS HOLISS (James Hollis, 1940), Ph.D., ir Junga psihoanalīzes teorētiķis un praktiķis, lektors un daudzu grāmatu autors. Vadījis Vašingtonas Junga biedrību (JSW) un Junga Izglītības centru Hjūstonā, bijis programmu direktors Filadelfijas Junga institūtā un joprojām ir JSW direktoru padomes loceklis un Sanfrancisko Seibrukas Universitātes profesors. Latviešu valodā lasiet arī Džeimsa Holisa grāmatas “Viduspāreja”, “Saturna ēnā” un “Dzīvot starp pasaulēm”.

No angļu valodas tulkojusi Iveta Boiko.

Iesaki draugiem