Apraksts

“Dzīve kā pārsteigums” ir Intas Saprovskas – daudziem jau labi zināmās aizrautīgās grāmatu lasītājas – atrasto un izlasē sakārtoto atziņu krājums.
Inta izvēlas domu graudus no mūsdienās izdoto autoru grāmatām, tāpēc arī šis, jaunais, krājums, tāpat kā iepriekšējie divpadsmit, ir aktuāls šodien mums visiem, bet jo īpaši jaunatnei, skolu absolventiem, jo “dzīve (var izrādīties) kā pārsteigums”!

Iesaki draugiem