Apraksts

Pirms 200 gadiem, kad vēl nebija izgudrota fotogrāfija, aizrautīgais dabas pētnieks Johanness Lefranks van Berkhejs apņēmās izveidot dzīvnieku klasifikāciju, iedalot tos dzimtās, ģintīs un sugās. Viņš gribēja izveidot sava laika apjomīgāko ilustrāciju kolekciju un galu galā savāca 6500 zīmējumu.

Visi zīmējumi, kas kopā veido ilustrētu zooloģijas enciklopēdiju, vēlāk nonāca Karaliskā Dabas vēstures kabineta īpašumā. Tas bija pirmais plašai publikai pieejamais muzejs Spānijā un vēlāk pārtapa par Spānijas Nacionālo dabaszinātņu muzeju.

Šajā grāmatā ir redzama attēlu izlase - kopumā vairāk nekā 300 zīmējumu - no van Berkheja kolekcijas; attēli ir papildināti ar komentāriem. Skaistākie no zīmējumiem ir redzami 10 izplēšamās lapās. Daudzi no tiem vēl nekad nav tikuši publicēti.

Katras nodaļas ievadu ir sagatavojis Spānijas Nacionālā dabaszinātņu muzeja attiecīgās nodaļas speciālists.

No spāņu valodas tulkojusi Ieva Elsberga.

Iesaki draugiem