Apraksts

Uzdevumu burtnīca veidota, lai bērns pakāpeniski un viegli apgūtu pirmsskolas posmam nepieciešamās prasmes un sagatavotos skolai.

Burtnīcā ietvertie uzdevumi
* trenēs uzmanību, vērīgumu un apķērību,
* attīstīs loģisko domāšanu,
* bagātinās iztēli,
* vingrinās pirkstu sīko muskulatūru,
* sagatavos roku rakstīšanai.

Iesaki draugiem