Apraksts

Darba burtnīcā iekļautie uzdevumi ir saskaņoti ar mācību grāmatu Ingrīda Kreicberga, Maruta Kusiņa, Gunta Šustere “Dabaszinības 4. klasei”, kas ir veidota atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā un ko 2021. gadā ir apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija.

Burtnīcā ir atrodami uzdevumi, kas prasa dažādus domāšanas līmeņus.
Izmantojot burtnīcu, bērns nostiprinās iegūtās zināšanas un prasmes grupējot, salīdzinot, analizējot, pētot un eksperimentējot. Mācību procesā liela nozīme ir skolēna praktiskam un radošam darbam, tāpēc burtnīcā ir jākrāso, jāzīmē, jāgriež un jāveido modelis.

Iesaki draugiem