Apraksts

“Literatūra 9. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 9. klasei, 2. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gadā.

Skolēni padziļinās izpratni par prozu, lasot I. Ziedoņa dokumentālo prozu; iepazīs M. de Monteņa un latviešu autoru esejas. Skolēni pētīs M. Bērziņa humoristisko prozu, padziļinās izpratni par īso prozu, lasot A. Čehova, G. Repšes darbus, tāpat padziļinās izpratni par romāna žanru, lasot Z. Skujiņa romānu-leģendu “Gulta ar zelta kāju”. Turpinās iepazīt dramaturģiju, veicot radošus uzdevumus par R. Blaumaņa komēdiju “Skroderdienas Silmačos”.

Skolēni piedalīsies lasītāju konferencē, atklājot pamatskolā iegūtās prasmes patstāvīgi vērtēt literāro darbu un iepazīstināt ar savu viedokli par lasīto (iepriekšējos mācību gados skolēni ir piedalījušies lasītāju semināros, pilnveidojot radošumu, patstāvīgas lasīšanas, vērtēšanas un retorikas prasmes).

Mācību grāmatai ir pievienots šāds papildsaturs saitē.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili). Klausīšanās tekstus var noklausīties, gan atverot iepriekš minēto saiti, gan kvadrātkodu mācību grāmatā.
  • Darba lapas word. doc formātā. Skolēni var tajās strādāt, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt. Darba lapās ietverti dažādi literāro darbu teksti un papildteksti, kas piedāvā interesantu informāciju par aplūkojamo tematu.
  • Pielikumi word.doc formātā piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas.

Mācību grāmatā rodams arī ārējo saišu papildmateriāls (norādīta saite vai kvadrātkods).

Iesaki draugiem