Apraksts

Darba burtnīcā ievietotie uzdevumi ir saskaņoti ar mācību grāmatu. Tajā ir ietverti arī dizaina un tehnoloģiju elementi, tādējādi ir iespēja mācību stundā dažādot mācību darbības veidus. Skolēni aktīvā darbībā mācās plānot, modelēt, savstarpēji sadarboties, kā arī novērtēt savu darbu. Darba burtnīcā ir piedāvāti ieteikumi vecākiem.

Iesaki draugiem