Apraksts

Piedāvājam atbalstu literatūras skolotājiem – Signes Ābolas izstrādāto autorprogrammu, kura palīdzēs realizēt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus skolēnam pamatskolā mācību priekšmetā “Literatūra”(4.–9. kl.). Programma veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747).

Programma izmantojama komplektā ar katrai klasei atbilstošu mācību grāmatu “Literatūra” (“Literatūra 4. klasei. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 5. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 5. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 6. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 6. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja”, Literatūra 7. klasei,1. daļa. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 7. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 8. klasei, 1. daļa,  Kompetenču pieeja” , “Literatūra 8. klasei, 2. daļa, Kompetenču pieeja” ,“Literatūra 9. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja”, ,“Literatūra 9. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” ).

Programmā iekļauti

  • mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi;
  • mācību saturs;
  • mācību satura apguves norise;
  • vērtēšanas pamatprincipi un veidi.

Aicinām skolotājus pielāgot programmu izvirzītajiem mācību mērķiem, skolēnu vajadzībām un radoši rosināt viņu lasītprieku un radošus meklējumus.

Iesaki draugiem