Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Šo dienasgrāmatu ir rakstījusi meitene, vārdā Kaija, kurai diagnosticēta depresija un robežstāvokļa personības traucējumi. Kaijas stāsts sniedz lasītājiem iespēju no droša attāluma, kā caur pavērtu durvju spraugu, ielūkoties psihisku traucējumu radītajā murgā, atklājot, kā emocionāls sabrukums var kļūt par totālu iznīcību, kā bezcerība var novest līdz pašnāvībai un – pats svarīgākais – kā cerība var izglābt dzīvību. Skaudrie, brīžam šokējoši vaļsirdīgie Kaijas ieraksti dienasgrāmatā ļauj saprast, ka ceļš uz psihisko veselību ir ārkārtīgi grūts un biedējošs, pilns vientulības, baiļu, kauna un dusmu, taču to IR IESPĒJAMS paveikt.
Kaijas pieredzi no terapeitiskā skatpunkta analizē grāmatas autori, speciālisti psiholoģijas un psihoterapijas jomā Natālija Morozova un Tarass Ivaščenko.

TARASS IVAŠČENKO ir sertificēts ārsts psihoterapeits, speciālists psihosomatiskajā medicīnā, M.D. zinātniskā grāda pretendents RSU. Specializējies darbā ar pacientiem, kuriem diagnosticēti neirotiski un psihosomatiski traucējumi, depresija vai veģetatīvā distonija, kā arī ar pacientiem akūtās krīzes situācijās. Strādā ar pieaugušajiem un pusaudžiem. Vairāk informācijas www.ivascenko.com. Jaunumiem var sekot Facebook lapā "Tavai Izaugsmei".

NATĀLIJA MOROZOVA ir sertificēta klīniskā psiholoģe, EMDR un smilšu spēles terapeite, krīzes intervences speciāliste. Specializējusies darbā ar klientiem, kuriem diagnosticēti neirotiski un personības traucējumi vai depresija, kā arī ar klientiem akūtās krīzes situācijās. Strādā ar pieaugušajiem un bērniem. Vairāk informācijas www.tavaiizaugsmei.com. Jaunumiem var sekot Facebook lapā "Tavai Izaugsmei".

Iesaki draugiem