Apraksts

Grāmata “IT’S TIME FOR LATVIAN!” piedāvā latviešu valodas apguves kursu iesācējiem. Tā būs kā ceļvedis un palīgs tiem, kas sāk apgūt latviešu valodas pamatus, mācās individuāli vai grupā un vēlas saprast latviešu valodu un runāt latviski dažādās dzīves situācijās.

Grāmata dod iespēju
lasīt, klausīties un izrunāt noteiktus vārdus un frāzes
(dialogus un jaunos vārdus iespējams klausīties tiešsaistē!);
mācīties sarunāties dažādās ikdienas situācijās un vingrināties valodas lietojumā;
gūt izpratni par latviešu valodas uzbūvi un gramatiku – tik lielā mērā, cik katrs pats to vēlas.

Grāmatas autore – Līga Cīrule – daudzus gadus māca latviešu valodu pieaugušajiem gan Latvijā, gan citur pasaulē. Viņa vienmēr pievērš uzmanību valodas apguvēju reālajām vajadzībām, labi pārzina formālo valodas prasmju pārbaužu prasības un izjūt prieku un gandarījumu, kad viņas skolēni komunicē latviski un veiksmīgi sasniedz savu mērķi valodas apguvē.

Vairāk par grāmatas saturu
Grāmatas sākumā autore skaidro, kā strādāt ar šo grāmatu, piedāvājot vairākas iespējas:
1) var izmantot to kā rokasgrāmatu, brīvi mainot tematu kārtību: vienkārši atšķirt interesējošo tematu un sameklēt vajadzīgos vārdus vai frāzes;
2) var mācīties visus tematus pēc kārtas, iepazīties ar dialogiem un iegaumēt vārdus, bet neapgrūtināt sevi ar uzdevumu veikšanu;
3) var apgūt visu sniegto materiālu mērķtiecīgi un secīgi – lasīt, klausīties un iegaumēt dialogus, mācīties vārdus un frāzes, veikt visus uzdevumus;
4) tie, kam patīk izprast valodas likumības, var gūt papildinformāciju par valodas sistēmu, dažādu vārdšķiru formu locīšanu, izmantojot grāmatas beigās ievietoto pielikumu.

Grāmatas ievadnodaļā sniegta īsa informācija par latviešu valodas alfabētu un skaņu izrunu, valodas sistēmu, jautājumu veidošanu, kā arī doti daži ikdienā bieži lietotie vārdi un frāzes, pamata un kārtas skaitļa vārdi, mēnešu un nedēļas dienu nosaukumi u. c.

Nākamās 25 nodaļas aptver svarīgākos tematus, kas dod iespēju saprast informāciju, iegūt to un sazināties latviski dažādās ikdienas situācijās. Starp nodaļām ir deviņas atkārtojuma sadaļas, tās palīdzēs nostiprināt apgūtos vārdus un frāzes.

Katra nodaļa sākas ar vairākiem dialogiem, kuri sniedz ieskatu nodaļas saturā un piedāvā frāzes, kas noder, runājot par šo tematu. Atsevišķi piedāvāti iegaumējamie vārdi un plašāks noderīgu frāžu saraksts. Situācijas izpratni un vārdu iegaumēšanu atvieglo izteiksmīgas krāsainas ilustrācijas.

Katrā nodaļā doti arī uzdevumi, kas palīdzēs nostiprināt jau apgūto un pārbaudīt savus spēkus.

Tiem, kas uzmanīgi lasīs un klausīsies dialogus, kā arī veiks visus uzdevumus, noderēs sadaļa “Mazliet gramatikas”. Šīs grāmatas mērķis nav pilnībā iepazīstināt ar latviešu valodas gramatiku un sistemātiski to mācīt, jo valodas apguves sākumposmā svarīgāk ir iemācīties ar dažādām ikdienas situācijām saistītus vārdus un gatavas frāzes. Tomēr pavisam iztikt bez gramatikas nav iespējams. Šī sadaļa sniegs pašu nepieciešamāko informāciju.

Savukārt sadaļa “Ņem vērā!” palīdzēs labāk izprast gan dažādas ar valodas lietojumu saistītas situācijas, gan uzzināt informāciju, kas noderēs, dzīvojot Latvijā.

Autore visiem valodas apguvējiem vēl pacietību, veiksmi un prieku, ko iespējams izbaudīt, kad izdodas pašam saviem spēkiem tikt galā ar saziņu latviski!

Iesaki draugiem