Apraksts

Krājumā apkopoti diktāti ar uzdevumiem, izlases diktāti, radošie diktāti, kontroldiktāti.

Anita Vītola, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas biedre, asociācijas valdes locekle:
“Diktāti latviešu valodā 7.–9. klasei” veidoti, pamatojoties uz atbilstošās klases latviešu valodas mācību programmu un respektējot apgūstamo mācību saturu literatūrā.
7. klasē uzmanība pievērsta darbības vārdam, palīgvārdiem, teikuma gramatiskā centra noteikšanai, dažāda veida teikumu pēc uzbūves izpratnei, kā arī teikumiem ar divdabja teicienu, vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu, lietišķo rakstu veidošanai.
8. klasē pievērsta uzmanība teikumiem ar savrupinājumiem, īpaši divdabja teicieniem, iespraudumiem, vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saistījumā ar vispārinošo vārdu un citām sintaktiskām konstrukcijām.
9. klasē lielāka uzmanība pievērsta pieturzīmju lietojuma izpratnei, darbam ar leksiku (piemēram, apvidvārdiem). Tekstos izmantotas daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas. Mācību procesā diktātu tekstus iespējams izmantot ļoti daudzpusīgi, jo tie ir pārdomas rosinoši.
Krājumā iekļauta arī vārdnīca, kurā skaidrotas mazāk zināmu vārdu nozīmes.
Diktātos izmantoti gan latviešu klasiskās, gan mūsdienu literatūras tekstu fragmenti, kā arī populārzinātniski teksti un skolotājam paveras plašas iespējas izmantot tos radoši."

Iesaki draugiem