Apraksts

Krājumā "Diktāti latviešu valodā 5. un 6. klasei" apkopoti diktāti ar uzdevumiem, izlases diktāti, radošie diktāti un kontroldiktāti.

Anita Vītola, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas biedre, asociācijas valdes locekle, par krājumu:

"Diktāts ir viens no metodiskajiem paņēmieniem skolēna pareizrakstības iemaņu nostiprināšanā. Katrs teikums saskaņā ar tā mērķi un tajā izteikto saturu izrunājams ar piemērotu intonāciju, līdz ar to, rakstot diktātu, tiek pilnveidotas skolēna klausīšanās prasmes.

"Diktāti latviešu valodā 5. un 6. klasei” veidoti, pamatojoties uz atbilstošās klases latviešu valodas mācību programmu un respektējot apgūstamo mācību saturu literatūrā.

5. klasē īpaša uzmanība pievērsta teikuma gramatiskā centra noteikšanai, dažāda veida teikumu pēc uzbūves izpratnei.

6. klasē pievērsta uzmanība teikumiem ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un citām sintaktiskajām konstrukcijām, vārdšķirām.

Krājumā iekļauta arī vārdnīca, kurā skaidrotas mazāk zināmu vārdu nozīmes.

Diktātos izmantoti gan latviešu tautas pasaku, gan daiļliteratūrs (mūsdienu un klasiskās literatūras) darbu fragmenti, gan arī populārzinātniski teksti."

Iesaki draugiem