Apraksts

"DIEVS 9.0 ir grāmata katram, kuram pietiek drosmes godīgi ieskatīties savā un sava laika garīguma uztverē, ieraudzīt tā robežas, ceļus un zinātkāri uzlūkot nezināmo, kas varbūt pat biedē.
DIEVS 9.0 – šedevrs, ko radījuši trīs vācu teologi, 21. gadsimta kristietības celmlauži, - atklāj cilvēka un visas cilvēces garīgās attīstības procesu. Tajā katrs var atrast savu pašreizējo atrašanās vietu un arī apjaust, kādi plašumi viņu vēl gaida.
Autori palīdz saprast, ka mūsu priekšstati par cilvēku, sabiedrību, Dievu, Jēzu, ticības veidu, kā arī 21.gs. Baznīcu ir tikai viena attīstības pakāpe ceļā, kurš sācies ilgi pirms mums un kura mērķi tikai nojaušam.
Dievs 9.0 aicina iziet no savas zemes un doties pasaulē, kura vēl tikai atklāsies."
Linards Rozentāls, Dr.theol., grāmatas “Dievs 9.0” tulkotājs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

Šajā grāmatā lasītājs uzzinās par deviņām garīgās apziņas pakāpēm, kas tiek aprakstītas kā Dievs 9.0 un ir ideāls papildinājums deviņiem eneagrammas tipiem.

Dievs 9.0 ir kā garīgās apziņas atjauninājums, kas ietver
* grāmatu visiem, kas meklē savu reliģisko piederību,
* iespēju kristiešiem un nekristiešiem orientēties pasaulē, kurā pastāv daudzas reliģijas,
* ierosmi virzībai pa “gara spirāli” uz nākamo garīgās apziņas pakāpi,
* testu savas garīgās apziņas pakāpes noteikšanai.

No vācu valodas tulkojis Linards Rozentāls.

Iesaki draugiem