Fragments no grāmatas "Cilvēkresursu kapitāla vadība" ievada

2009-05-14

"Cilvēkresursi ir visgrūtāk vadāmie uzņēmuma resursi. To vadīšanai nepieciešama padziļināta izpratne par cilvēkresursu vadības instrumentiem, saistītiem ar uzņēmuma mērķiem un vīzijām.

“Cilvēkresursi ir visgrūtāk vadāmie uzņēmuma resursi. To vadīšanai nepieciešama padziļināta izpratne par cilvēkresursu vadības instrumentiem, saistītiem ar uzņēmuma mērķiem un vīzijām.

Vadītāja uzdevums ir atklāt darbiniekos viņu slēptos talantus, uzticēt katram darbiniekam viņa spējām un interesēm atbilstošus pienākumus, kā arī radīt tādus darba apstākļus, lai šīs spējas tiktu izmantotas visefektīvākajā veidā, tādējādi sniedzot morālu un materiālu gandarījumu gan vadītājam, gan pašam darbiniekam. Uzņēmuma labklājību var nodrošināt tikai tādi darbinieki, kuriem ir radīti fiziski un garīgi apstākļi radošā potenciāla pilnīgai izmantošanai. Darba devējiem ir jāsaprot, ka investīcijas darbiniekos ir stratēģiskas, nevis operatīvas izmaksas.

Kā vēstī starptautisko pētījumu rezultāti, lielākā daļa aptaujāto ārzemju uzņēmēju atzīst, ka cilvēkresursu kapitāla efektīva vadība ir galvenais uzņēmuma konkurētspējas nodrošinātājs. Diemžēl daudziem Latvijas Uzņēmumu vadītājiem vēl joprojām ir vāja izpratne par cilvēkresursu kapitāla vadības procesiem un to nozīmi. Latvijā cilvēkresursi vēl aizvien tiek uzskatīti par apgrūtinošu izmaksu cēloni, un vadītāji bieži vien nemaz neapzinās, cik lielā mērā atmaksājas ieguldījumi cilvēkresursu kapitālā.

Šīs grāmatas mērķis ir radīt vadītājos izpratni par cilvēkresursu kapitāla vadīšanas instrumentiem un piedāvāt vadītājiem un personāla dienesta darbiniekiem dažu praktisku jautājumu iespējamos risinājuma piemērus.”

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem