Iesākumā Dievs III. Modra Plātes sprediķi

2009-05-14

Mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķu grāmatas "Iesākumā Dievs" trešajā sējumā apkopoti izcilā teologa un domātāja, Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzes mācītāja Modra Plātes (1951) 77 sprediķi jeb, kā autors tos pats dēvē, ─ mācītāja subjektīvas pārdomas par Bībeles tekstiem.

Mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķu grāmatas „ Iesākumā Dievs” trešajā sējumā apkopoti izcilā teologa un domātāja, Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzes mācītāja Modra Plātes (1951) 77 sprediķi jeb, kā autors tos pats dēvē, ─ mācītāja subjektīvas pārdomas par Bībeles tekstiem.

M. Plātes devums trīsdesmit gadu garajā kalpošanas laikā Baznīcā ir patiešām iespaidīgs. Viņš pieder pie pavisam nedaudzajiem, kurus Dievs izmantoja lielāko pārmaiņu nešanai. Izredzētība gan ir smaga nasta...

M. Plātem raksturīgs nestandarta domāšanas veids, viņš ir aizrautīgs cilvēks, kurā mājo kaut kas no talantīga režisora, kaut gan vispirms apguva fiziķa profesiju.

M. Plāte meklē patiesību, zinot, ka tas vienmēr ir bijis riskanti, jo cilvēkiem allaž ērtāk uzskatīt, ka tā jau ir atrasta, formulēta un ielikta plauktā. Ja kāds to turpina meklēt – tas, mazākais, ir dīvaini vai pat aizdomīgi.

M. Plāte vienmēr sekojis lielajiem pasaules teoloģiskajiem procesiem, kas parasti ir bijuši slikti pazīstami (un tāpēc parasti pārprasti vai nesaprasti) Latvijas provinciālajā vidē. Lasot šo grāmatu, varēsim iepazīties ne tikai ar paša autora, bet arī ar daudzu mūsdienu teologu idejām, viedokļiem un uzdotajiem jautājumiem.

M. Plātem nekad nav patikušas vienkāršotas atbildes un liekulība, ārēji skaistas, bet tukšas reliģiskas frāzes. Viņš ir vienmēr asi nostājies pret vienkāršotiem (bet, protams, vairākumam ērtiem!) spriedumiem jebkurā jautājumā.

Cilvēks, kas riskējot un uzdrošinoties licis pamatus mūsdienu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, iestājies par plašu, domu apmaiņai atvērtu un iecietīgu Baznīcu, Baznīcu ar augstiem garīgiem standartiem. Cilvēks, kas nebaidījās paust savu viedokli padomju okupācijas laikā un nevairās paust savu viedokli situācijās, kad viņa teiktais atšķiras no vairākuma uzskatiem. 

Kaut gan M. Plāte par vienu vai otru Baznīcas dzīves izpausmi ir izteicies kritiski, viņš vienmēr bijis īsts, patiess un dziļš tās patriots. Viņam ļoti personiski sāpējis tas, kas notiek Baznīcā. Uzskatot, ka mīlestība pret savu Baznīcu uzliek pienākumus redzēt tās dzīves trūkumus, tos neslēpjot, par tiem diskutēt, tos risināt.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem