Ielādē zināšanas!

2017-08-21

Ieskaties! Visās Zvaigzne ABC grāmatnīcās un mājaslapā no 21. augusta līdz 30. septembrim norisinās akcija "Ielādē zināšanas!" sērijas "Mazā interaktīvā enciklopēdija" diskiem.

 

Sagaidot jauno mācību gadu, Zvaigzne ABC aicina skolotājus un skolēnus izvēlēties sērijas "Mazā interaktīvā enciklopēdija" diskus, kuri akcijas "Ielādē zināšanas!" laikā katrs maksā tikai 4,99 eiro. Šobrīd sērijā ir pieejami piecpadsmit diski par dažādām tēmām: augiem, dzīvniekiem, spēku, elektrību, astronomiju un citām. Šīs sērijas materiāli piedāvā gan nelielu teorijas izklāstu tekstu, audio un video veidā, gan arī interaktīvus uzdevumus zināšanu pārbaudei, turklāt pēc katra atbildētā jautājuma lietotājs uzreiz saņem atgriezenisko saiti, proti, uzzina, vai jautājums ir atbildēts pareizi. Pēc pareizi izpildītiem uzdevumiem lietotājs saņem virtuālu atzinības balvu animāciju veidā, kas, protams, motivē skolēnus uzdevumus izpildīt pēc iespējas labāk. Nereti pēc uzdevumiem seko vēl papilduzdevumi vai informācija par konkrēto tēmu. Materiāli ir paredzēti gan individuālai lietošanai, lai nostiprinātu zināšanas vai padziļināti pētītu interesējošos jautājumus, gan arī izmantošanai pedagogu vadībā mācību stundās vai ārpusstundu nodarbībās. Atkarībā no skolēnu interesēm un iepriekšējā zināšanu līmeņa atsevišķi temati ir izmantojami sākumskolā kā vizuāli saistoši materiāli mācību nodarbības bagātināšanai (piemēram, par Latvijas augiem, dienas un nakts maiņu, laikapstākļiem u.c.), bet visvairāk materiālu ir pamatskolēniem, savukārt tematu ziņā sarežģītākie materiāli var noderēt arī studentiem atsevišķu jautājumu labākai izpratnei.

No katra sērijas "Mazā interaktīvā enciklopēdija" diska ir iespējams priekšskatīt un izmēģināt vienu tematu šajā iZvaigzne materiālu demo vietnē .

Aicinām iepazīties ar katra sērijas "Mazā interaktīvā enciklopēdija" materiāla anotācijām un tehniskajām specifikācijām šeit .

Akcijā "Ielādē zināšanas!" iekļauti šādi sērijas "Mazā interaktīvā enciklopēdija" materiāli (iekavās norādīts klašu posms, kuram konkrētais materiāls ir vispiemērotākais):

Dzīvnieki (1.-9. klase)

Augi (1.-9. klase)

Cilvēks I. Cilvēka orgānu sistēmas (5.-9. klase)

Cilvēks II. Cilvēku vairošanās, veselība un uzturzinātne (5.-9. klase)

Zeme (1.-9. klase)

Visums (1.-9. klase)

Astronomija (9.-12. klase)

Vielas (5.-9. klase)

Gaisma un skaņa (5.-9. klase)

Spēks un ātrums (5.-9. klase)

Siltums un enerģija (5.-9. klase)

Elektrība (5.-9. klase)

Tehnika. Elektrība (9.-12. klase)

Tehnika. Viļņi un svārstības (9.-12. klase)

Optika (9.-12. klase)