Apraksts

Dainas Avotiņas dzejoļu krājums „Tikšanās” – tā ir jauna sastapšanās ar dzejnieces bagāto mūžu, ar viņas skanīgo valodu un patiesajām vērtībām, ko pauž viņas dzejas rindas. Grāmatas pirmajā daļā „Pāri gadu kilometriem” autore apkopojusi dažādu gadu gaitā sakrājušos dzejoļus, turpretī otrā daļa „Tas putnēns” pauž pēdējo gadu pārdomas dzejā.
Šajā dzejā skan dziļa mīlestība pret dzimto zemi un tuviem cilvēkiem, smeldzīgas pārdomas par mūža gājumu un gaišs apliecinājums dzīvei. Jo laiku gan nevar uzkrāt bankā kā zeltu, taču to var iesēt zemē kā graudus un iedēstīt kādā sirdī kā ābeli, „lai pār gadiem sakrīt / mīlestības āboli”.

Iesaki draugiem