Didzis Kukainis: Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens, Līena Tīmena "Cāļa zupa dvēselei. Atbildētas lūgšanas"

2015-01-14

Šī grāmata patiesi ikvienam ir jāizlasa un jātur uz sava naktsgaldiņa blakus gultai, lai to ik pa laikam ņemtu atkal rokās un iedvesmotos no tajā publicētajiem stāstiem. "Atbildētas lūgšanas" patiesi ir grāmata par atbildētām lūgšanām pat visbezcerīgākajos gadījumos, kad gandrīz vairs nav nekādu cerību un atliek vien paļauties uz Dievu, Viņu lūgt un no visas sirds ticēt, ka Viņš lūgšanas uzklausīs, sniegs savu dievišķo palīdzību un dziedinās. Sinī grāmatā publicētie 101 stāsts var šķist nereāli, var likties, ka tie ir izdomāti, bet nē - šie stāsti ir reālu personu reāli piedzīvojumi, kuros parādās cerības, brīnumi, ticība, dievišķā palīdzība, lūgšanu spēks, brīnumainas izdziedināšanās un dievišķas dāvanas.

Mēs ikviens vai vismaz daudzi no mums esam bijuši tādās situācijās, kad skaidri apzināmies, ka ar saviem spēkiem galā netiksim, izredžu mums nav, loģiskais saprāts saka, ka tas nav iespējams un tā tālāk. Un tad "ieslēdzas" kāds. mums bieži vien neizprotams, spēks, kas pamudina mūs sakopot domas, izteikt tās lūgšanā Augstākajam un sevī iedegt ticību un paļāvību, ka viss būs tā vai pat vēl labāk kā mēs esam lūguši. Tādi ir arī šie stāsti, kuros bezcerīgas izveseļošanās no vēža kļūst par reālu brīnumu, kur radinieki atrod sen pazaudētus tuviniekus, kur kādam kokaudzētājam neizdodas pārdot kokus, bet pēc sievas lūgšanām tie tomēr tiek pārdoti un vēl, vēl, vēl... Neticami, bet fakts!

"Dievs neskatās uz tavu lūgšanu daiļrunību, lai cik lieliskas tās būtu, nedz arī uz tavu lūgšanu formu, lai cik garas tās būtu. Viņš neskaita arī tavas lūgšanas, lai cik daudz to būtu, ne arī ņem vērā tavu lūgšanu loģiku, lai cik metodiskas tās būtu. Viņam svarīgs tikai to patiesums." (Tomass Brukss)

Grāmatā "Atbildētas lūgšanas" ir aprakstīti tik brīnumaini gadījumi, ka reizēm prāts atsakās tos pieņemt un tomēr tie, kas tic, cer un paļaujas uz Dievu visās lietās, skaidri zina, ka Viņš un Viņa eņģeļi nekad nevienu neatstāj, un, ja vēl tiek īpaši lūgts dziedināt, palīdzēt, atbalstīt, nu tad vēl jo vairāk šie augstākie garīgie spēki nāk cilvēkam palīgā un dara visu iespējamo, lai notiktu brīnums, balstīts cilvēka ticībā.

Mani personīgi īpaši uzrunā katram stāstam individuāli piemeklētais moto, kas ievada ikkatru no 101 stāsta, kas ir publicēti šajā darbā. Tie ir vai nu izcili spēcinoši Svēto Rakstu vārdi vai arī viedas atziņas no dzīvesgudriem domātājiem, tādēļ šī grāmata, manuprāt, ir izcili piemērota ikviena cilvēka garīgās dzīves pilnveidošanai, attīstīšanai un ticības padziļināšanai, kā arī tās tālāknodošanai saviem līdzcilvēkiem. Jo šī ir grāmata no līdzcilvēka līdzcilvēkam.

"Jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi - sargāt tevi visos tavos ceļos!" (Ps 91, 11)

Lasot ik stāstu šajā darbā, es vēl vairāk apzinos, cik daudz mums, cilvēkiem, ir un vēl tiks dots. Mēs esam nākuši pasaulē, tanī pat laikā daudziem šī iespēja tiek atņemta, mums ir brīnišķīgi draugi, brīnišķīgas ģimenes, vīri, sievas un bērni, mums ir pajumte virs galvas, mēs esam paēduši un neesam izsalkuši, un ja vēl tam visam pievienojas ticības brīnišķā dāvana, paļaušanās uz Dievu, lūgšana pēc Viņa apredzības un apsardzības jebkurā lietā un vietā - ikviens no mums tiek bagātīgi svētīts, sargāts un mūžīgi bez jebkādiem nosacījumiem mīlēts. Jo mēs esam mīlestībā radīti un esam aicināti to apzināties, lai nodotu šo mīlestību tālāk. Tāda arī ir šī grāmata "Cāļa zupa dvēselei: Atbildētas lūgšanas". Un nekad, nekad ne pret vienu neaizmirstiet viesmīlību...

"Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus." (Ebr 13, 2)

Didzis Kukainis, didziskukainis.lv, 14.01.2015.