Didzis Kukainis: Lorna Bērne "Kāpnes uz Debesīm"

2014-01-07

Kopš Lornas Bērnes, izcilās īru mistiķes un eņģeļu pazinējas, pirmās grāmatas "Eņģeļi manos matos" iznākšanas latviešu valodā nemaz nav pagājis tik ilgs laiks, kad grāmatnīcu jaunumu stendos jau varam ieraudzīt viņas otrās grāmatas "Kāpnes uz debesīm" latviski izdoto versiju. Mani patiešām iepriecināja iespēja jau tik drīzā laikā izlasīt šīs dziednieces pieredzēto un visai cilvēcei pavēstamo, jo dzīvoju vēl gana svaigos iespaidos no iepriekšējā darba...

Šīs abas eņģeļu vēstis nesošās grāmatas savā ziņā ir katra ar savu vēstījumu, tomēr tās vieno viena kopīga iezīme - abās grāmatās ir īpaša pievienotā vērtība. Pirmajā grāmatā šī pievienotā vērtība ir tajā minētie divpadsmit principi, kā izveidot saikni ar savu sargeņģeļi, toties otrajā, "Kāpnes uz Debesīm", ir pievienota dziedinoša eņģeļu lūgšana, kuru Dievs sūta ikvienam ar erceņģeļa Mihaēla starpniecību:

"Dziedinošie eņģeļi, ļaujiet plūst Debesu spēkiem pār mani un maniem mīļajiem. Ļaujiet man izjust dziedinošo eņģeļu starojumu, jūsu dziedējošo roku gaismu. Es ļaušu sākties dziedināšanai, kādu Dievs to piešķirs pēc Sava labā prāta. Āmen."

Jāsaka gan, ka šāda veida literatūra diezin vai uzrunās cilvēkus, kas absolūti netic paralēlo pasauļu, Dieva un viņa vēstnešu eņģeļu eksistencei, tomēr nav tā, ka es neieteiktu iepazīt šo vēstījumu... Lornas Bērnes dzīvesstāsts, apkopots šajās divās grāmatās, spēj uzrunāt ikkatru cilvēku, ja vien piedomājam pie tā, ka grūtā brīdī mums ir pie kā vērsties pēc padoma, mierinājuma un spēcinājuma, pie eņģeļiem, kas lūdz kopā ar mums un dāvā mums dvēseles un miesas dziedināšanu pēc visvarenā Dieva ieceres un prāta. Protams, jebkuram lasītājam reizēm rodas skepse par visu, kas aprakstīts grāmatā, jo, nu kā tā var būt, bet - Dievam nav nekā neiespējama... Un, cik nu man zināms, tad Viņš visai labprāt ar īpašām dāvanām aplaimo cilvēkus, kas sabiedrībā ne visai augstu kotējas un/vai ir ar kādām īpašībām, ko apkārtējie uztver kā zināmu nenormālību... Tāds bijis arī Lornas bērnības liktenis, tomēr tagad viņa ir atzīta mistiķe un dziedniece, lūk, kā viss ir pavērsies!

Grāmatā "Kāpnes uz Debesīm" materiāls ir apkopots tādās kā 36 nelielās nodaļās, lai grāmatai piešķirtu kādu nebūt sistēmu. Grāmatā diezgan detalizēti ir aprakstīti daudz un dažādi gadījumi, kad nāk palīgā eņģeļi un arīdzan to izskats... Mani personīgi dažas vietas grāmatā mulsināja, tomēr savelkot zināmas paralēles ar citiem lasītiem un iepazītiem, arīdzan ezotēriskiem, darbiem, tomēr kaut necik tā visa izlasītā informācija izveido kādu kopainu, kas to bildi padara skaidrāku un izpratni - padziļinātāku. Grāmatā daudz rakstīts arī par pašnāvniekiem un tiem, kuri plāno ko tādu izdarīt - tie ir savā būtībā dziļi nelaimīgi cilvēki un tiem līdzēt var, vienīgi lūdzoties, jo viņi paši neapzinās, cik tie ir nozīmīgi visai pasaulei:

"Cilvēks, apsvērdams pašnāvību, nesaprot, ka viņš ir ideāls, unikāls un nozīmīgs. Katram no mums pasaulē ir sava loma, kuru nevar izpildīt neviens cits. Mēs cits citam esam vajadzīgi. Kad cilvēks izdara pašnāvību, cieš visa pasaule. Ja kāds ticīgais vai neticīgais, piemēram, Kenijā atņem sev dzīvību, tas ietekmēs un atstās iespaidu uz ikvienu no mums, pat ja mēs to nezinām un nenojaušam. [..] Dievs turpināja. - Es mīlu visus savus bērnus. Negribu, lai kāds atņem savu dzīvību. Esmu vienmēr ar viņiem, un allaž ir cerība. Es un mani eņģeļi kā varēdami palīdzam cilvēkiem saskatīt cerību. Esmu devis saviem bērniem izvēles tiesības [brīvo gribu - D.K], tāpēc nevaru aizliegt izdarīt pašnāvību, taču, ja kāds sper šo soli, ietinu viņu mīlestības segā un atnesu uz Debesīm."

Kas mani īpaši iepriecināja un izraisīja zināmas simpātijas, lasot autores vēstīto? Lai gan autore ir īriete un katoliete, tomēr (acīmredzot, esot arī objektīvai) viņa atļaujas būt pati un nelielos aprakstos pieskaras pat tādām, katoļiem un citiem tradicionālistiem, ne visai tīkamām tēmām kā reinkarnācija un cilvēki ar citādu seksuālo orientāciju. Un šeit es vēlos citēt divus nelielus fragmentiņus:

"Pēc nāves un nonākšanas Debesīs cilvēka dvēsele negrib atgriezties uz Zemes. Debesīs tā jūtas ļoti laimīga. Dvēsele atgriežas [reinkarnējas - D.K] tikai tad, ja to liek Dievs [lai izpildītu kādu uzdevumu cilvēces pamudināšanai un tās cēlāko mērķu sasniegšanai]."

"Dievs man ir teicis, ka tie [geji un lesbietes] arī ir Viņa radījumi. Dievs jau ieņemšanas brīdī zina, kurš no Viņa bērniem būs lesbiete vai gejs. Katram cilvēkam ir savs dzīves gājums, un Dievs visus mīl vienādi."

Kā jau tas ir iepriekš apliecinājies, tad šādas grāmatas varētu aprakstīt rindkopu pa rindkopai vien, tomēr tad vairs nebūtu prieka to atvērt un katram pašam individuāli izstudēt, un iepazīt Dieva un eņģeļu vēsti, ko visai sabiedrībai ikvienā zemes nostūrī tie vēlas pavēstīt, izmantojot Lornu Bērni, šo eņģelisko dziednieci un svētā vieduma pilno Skolotāju, kurai pat nav pilnvērtīga izglītība... Kā jau minēju, tad šī grāmata ir izcils padomdevējs it visos jautājumos, jo atbilde vienmēr skan caur eņģeļu vēsti: "Mēs esam blakus, tevi mierinām, sargājam un rūpējamies par ikvienu, aicinām ieklausīties savā sirdsbalsī un intuīcijā, kas arī esam mēs, lai cik dīvaini pat tas neliktos... Un jebkuru grūtību gadījumā vērsieties pie mums un Dieva, skaitot dziedinošo eņģeļu lūgšanu, mēs noteikti steigsimies palīgā, lai mierinātu, iedrošinātu un spēcinātu!" Svētība nevienam nekad nav bijusi par skādi, tādēļ lasīsim kopā, lūgsimies un paļausimies uz saviem Debesu aizbildņiem un Radītāju!

Didzis Kukainis, didzis.weebly.com, 29.12.2013.