Apgāds Zvaigzne ABC izsludina dubultkonkursu – detektīvromāniem un romantiskajiem romāniem! Konkursa otrās kārtas uzvarētāji tiks paziņoti ne vēlāk kā 30. septembrī.

2019-01-28

Konkursa mērķis: veicināt kvalitatīvas oriģinālliteratūras tapšanu, uzrunājot latviešu rakstniekus radīt jaunus darbus romantisko romānu un detektīvžanrā; veicināt izklaidei un atpūtai paredzētas literatūras prestižu sabiedrībā; piedāvāt lasītājiem izcilu romantisko un detektīvliteratūru.

Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēts detektīvromāna vai romantiskā romāna manuskripts. Apjoms – ne mazāk kā sešas autorloksnes (240 000 zīmes ar atstarpēm). Konkurss ir anonīms. Darbi iesniedzami ar nosaukumu. Manuskriptam jāpievieno aizlīmēta aploksne ar darba nosaukumu, tajā jābūt autora vārdam un kontaktinformācijai (tālruņa numuram, elektroniskā pasta adresei). Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā

Darbi iesniedzami Apgāda Zvaigzne ABC Latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcijā, vai sūtāmi pa pastu ar norādi “Romantisko romānu un detektīvromānu konkursam” uz adresi: Latviešu valodas un literatūras redakcijai, Apgāds Zvaigzne ABC, K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010. tālr.: 67228609, e-pasts: latvalred@zvaigzne.lv

Darbus vērtē Apgāda Zvaigzne ABC un Latvijas Rakstnieku savienības, kā arī mēnešraksta KonTeksts izveidota žūrijas komisija – rakstnieki, literatūrkritiķi un redaktori.
Kopējais balvu fonds ir 15 000 eiro. Uzvarētāju darbi tiek publicēti Apgādā Zvaigzne ABC. Autors saņem arī procentus no izdotā darba apgrozījuma ieņēmumiem atbilstoši pārdotajam metienam.
Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru darbi atzīti par izdošanai derīgiem – ne mazāk kā EUR 1000,- apmērā par vienu darbu.

Apgāds Zvaigzne ABC patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai darbus nepublicēt, ja iesniegtie darbi, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem. Ja manuskripts neatbilst konkursā noteikto žanru principiem, bet ir literāri augstvērtīgs, Apgāds patur tiesības to nevērtēt konkursa kārtībā, bet piedāvāt autoram iespēju to izdot grāmatā parastā kārtībā, slēdzot autorlīgumu.

Manuskriptu iesniegšana pirmajā kārtā notiek līdz 2019. gada 1. septembrim. Darbu vērtēšana pirmajai kārtai norisinās līdz 2019. gada 15. decembrim. Konkursa pirmās kārtas uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2020. gada 15. janvārī.
Manuskriptu iesniegšana konkursa otrajai kārtai notiek līdz 2020. gada 1. martam. Otrās kārtas darbu vērtēšana risinās līdz 2020. gada 1. jūnijam. Otrās kārtas uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2020. gada 15. jūnijā.

!!! Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Apgāds Zvaigzne ABC izziņo izmaiņas detektīvromānu un romantisko romānu konkursa 2. kārtā iesniegto darbu vērtēšanas un rezultātu paziņošanas grafikā. Darbu vērtēšana otrajai kārtai norisināsies līdz 2020. gada 1. septembrim. Konkursa otrās kārtas uzvarētāji tiks paziņoti ne vēlāk kā 30. septembrī.

Konkursā iesniegto manuskriptu izdrukas nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.

Iesaki draugiem