Gatavojies pārbaudes darbiem, ieskaitēm un eksāmeniem aizraujošā veidā ar iZvaigzne sērijas interaktīvajiem mācību materiāliem!

2012-04-11

Apgāds Zvaigzne ABC ir izdevis Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas sagatavotos DVD fizikā 10. klasei un dabaszinībās 5.-6. klasei (divās daļās), kas pieejami jebkurā Apgāda Zvaigzne ABC grāmatnīcā visā Latvijā.

Apgāds Zvaigzne ABC ir izdevis Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas sagatavotos DVD fizikā 10. klasei un dabaszinībās 5.-6. klasei (divās daļās), kas pieejami jebkurā Apgāda Zvaigzne ABC grāmatnīcā visā Latvijā.Dabaszinības 5.-6. klasei (2 DVD)

Fizika 10. klasei (1 DVD)

Kas ir šis materiāls skolēniem?
Mācies, atkārto, nostiprini un papildini zināšanas aizraujošā veidā pie datora, kad vēlies! 

Ko gūs vecāki? Šī ir iespēja sekot līdzi skolēna mācību progresam mūsdienīgā veidā, redzēt viņa pieļautās kļūdas un mācībām patērēto laiku, kā arī būt pārliecinātiem par to, ka skolēns apgūst attiecīgajā klasē nepieciešamo mācību vielu.

Saturs. Interaktīvais mācību materiāls Dabaszinības 5.–6. klasei (2 DVD) aptver tematus, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas standartu ir jāapgūst 5. un 6. klasē. 1. daļā ietvertas šādas nodaļas: “Saules sistēma. Visums”, “Zeme”, “Augi un dzīvnieki”, “Cilvēks” – pavisam kopā 24 temati. 2. daļā ir šādas nodaļas: “Gaisma un skaņa”, “Elektrība”, “Spēks un ātrums”, “Siltums un kurināmais”, “Vielas un to pārvērtības”, kas kopā veido 28 tematus.

Savukārt Fizika 10. klasei (1 DVD) aptver šādas nodaļas: “Mijiedarbība un spēks”, “Ķermeņu kustība”, “Enerģija un impulss” un “Mehāniskās svārstības un viļņi” – kopā 26 temati.

Interaktīvā materiāla struktūra. Materiāls ir sadalīts nodaļās, katra no tām satur atbilstošos tematus. Savukārt katrs temats aptver vairākus apakštematus. Katra temata sākumā ir satura lapa ar saitēm uz visiem tematā iekļautajiem apakštematiem, kā arī informatīvais “palīgs” – logs, kurā ir paskaidrots, ko skolēns uzzinās, apgūstot konkrēto tematu. Katra temata pēdējā ir uzdevumu pārskata lapa, kurā iespējams redzēt, kā apgūts katrs apakštemats – uzrādīts pareizo atbilžu daudzums un kļūdu skaits. No šīs uzdevumu pārskata lapas iespējams atgriezties uz jebkuru apakštematu.

Teorija. Katrs apakštemats sākas ar pavisam kodolīgu tēmas izklāstu video vai slaidrādes teksta veidā. Visbiežāk teorija aplūkota viegli uztveramās animācijās, video vai simulācijās, izmantojot praktiskus piemērus vai demonstrācijas. Papildinformācija, interesanti uzziņu materiāli, jēdzienu skaidrojumi un biogrāfijas “paslēpušies” saišu veidā tekstā vai blakus teorijas un uzdevumu sadaļai. Uzklikšķinot uz šīm saitēm, skolēns gan uzzinās dažādus interesantus faktus, gan varēs izspēlēt izglītojošas simulācijas un aplūkot dažādus video un animācijas.

Uzdevumu veidi. Uzdevumi ir ļoti dažādi – sākot no testiem un beidzot ar vārdu vai attēlu pārbīdīšanas uzdevumiem, krustvārdu mīklām un dažādu procesu simulācijām. Uzdevuma izpildes laikā interaktīvais materiāls “ziņo” par pieļautu kļūdu vai pareizi veiktu soli, izmantojot atbilstošu skaņas signālu vai izvērstu skaidrojumu teksta, video vai attēla veidā. Grafiskais kļūdu skaitītājs norāda, kā veikts attiecīgais uzdevums, kā arī motivē skolēnu nekļūdīties uzdevuma izpildes laikā. Atsevišķos gadījumos dabaszinību materiālā pēc pareizi izpildītiem uzdevumiem “izlec” papilduzdevumi vai interesanta papildinformācija, kas skolēnus var motivēt padziļināti apgūt attiecīgo tematu. Par pareizi izpildītu uzdevumu bez kļūdām vai ar pavisam nelielu kļūdu skaitu skolēns saņem “balvu” – jautru animāciju.

Uzdevumus jebkurā brīdī var ērti atstatīt un pildīt no jauna, aplūkot pareizās atbildes, nodzēst nepareizās, kā arī izmantot virkni palīgrīku – vārdnīcu ar materiālā izmantoto jēdzienu skaidrojumiem, ķīmisko elementu periodisko tabulu, kā arī kalkulatoru aprēķinu veikšanai.

DVD iespējas. iZvaigzne sērijas interaktīvā mācību materiāla DVD lietotāja saskarne ir intuitīvi viegli uztverama un ar lietotājam draudzīgu grafisko noformējumu. Ir iespējams no materiālā iekļautajiem tematiem veidot pašam savus sarakstus, kā arī mainīt tos, atlasot vēlamās lapas no jebkuriem izvēlētiem tematiem un pārbīdot tās sev vēlamā secībā. Var apskatīt un dzēst visu sarakstu visus rezultātus, meklēt konkrētus tematus, izmantojot atslēgas vārdus, veidot piezīmes, kā arī aplūkot palīdzības materiālus – gan video, gan pdf formātā.

Apgūsti dabaszinības un eksaktos mācību priekšmetus aizraujošā veidā! Izmanto iZvaigzne sērijas interaktīvo mācību materiālu “Dabaszinības 5.–6. klasei” un “Fizika 10. klasei”, gatavojoties mācību gada noslēguma ieskaitēm, pārbaudes darbiem, eksāmeniem!

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem