Klajā laists rakstu krājums par juridiskās zinātnes aktuālajām problēmām

2012-04-11

Apgāds Zvaigzne ABC laidis klajā rakstu krājumu "Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas", kurā apkopoti Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotās I Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskās konferences referāti.

Apgāds Zvaigzne ABC laidis klajā rakstu krājumu Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas, kurā apkopoti Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotās I Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskās konferences referāti.

Konference norisinājās 2010. gada 11. jūnijā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Šis pasākums, kura esamība lielā mērā tika nodrošināta, pateicoties Eiropas Sociālā Fonda projektam „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes darbinieku iniciatīvai un neatlaidībai, guva necerēti lielu atsaucību. Tā darbība norisa piecās sekcijās (Civiltiesisko zinātņu sekcija, Krimināltiesisko zinātņu sekcija, Starptautisko un Eiropas tiesību sekcija, Tiesību teorijas un vēstures sekcija un Valststiesību zinātņu sekcija) un dalību tajā bija pieteikuši 56 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti. 

Izskanējušie atzinumi, domas un priekšlikumi nedrīkstēja palikt tikai referentu un klausītāju atmiņās un tiem bija jāpiedod „taustāmāka” un ilglaicīgāka forma. Tā tapa iecere par konferences rakstu krājuma izdošanu, kurai atsaucās 30 referenti. Grāmatā ievietotie referāti pārstāv visas tiesību zinātnes sekcijas un ir veltīti ļoti plašam jautājumu lokam, tādēļ rakstu krājums ieteicams ikvienam, kurš interesējas par tiesību zinātni.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem