Aina Blinkena. Latviešu interpunkcija

2010-02-12

Kopš 1969. gada, kad iznāca Ainas Blinkenas Latviešu interpunkcijas 1. izdevums, ikviens, kam praktiskajā dzīvē bijusi nepieciešamība un interese rakstīt pareizi latviski un ievērot visas pieturzīmes tieši tajās vietās, kur tām jābūt, šo grāmatu ir nolietojis līdz nepazīšanai.

Kopš 1969. gada, kad iznāca Ainas Blinkenas Latviešu interpunkcijas 1. izdevums, ikviens, kam praktiskajā dzīvē bijusi nepieciešamība un interese rakstīt pareizi latviski un ievērot visas pieturzīmes tieši tajās vietās, kur tām jābūt, šo grāmatu ir nolietojis līdz nepazīšanai.

Sen bija nepieciešams to atjaunināt.
Tas nu tagad paveikts. Autore izdarījusi vajadzīgos īsinājumus, pārskatījusi dažas strīdīgas vietas, atjauninājusi piemērus, kas ilustrē to vai citu likumu. Grāmatā " Latviešu interpunkcija" parādīta mūsu valodas bagātība un izteiksmes iespējas. Kopā ar redaktori Rūtu Kolužu uzlabots grāmatas iekārtojums – tas ir daudz pārskatāmāks nekā 1. izdevumā: teksts izkārtots tabulās, izcēlumiem izmantota otra krāsa.
Tā tiešām ir daudz izmantota un daudziem vajadzīga grāmata, kurā gudrību pasmelsies gan studenti un skolotāji, gan korektori un redaktori, gan katrs, kas ciena un mīl latviešu valodu, kas vēlas, lai tā attīstoties saglabātu savu bagātību un tīrību, bet galvenais – izteiksmes skaidrību.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem