Iznāk grāmata par latviešu gleznotāju Edgaru Vinteru

2009-09-21

Atzīmējot mākslinieka Edgara Vintera 90 gadu jubileju, klajā nāk Hansa Joahima Gerbera un Ojāra Spārīša grāmata "Gleznotājs Edgars Vinters", un Vecrīgā, Vaļņu ielā 3 tiek organizēta mākslinieka darbu izstāde "Vinterdārzs". Interesenti varēs aplūkot mākslinieka gleznas un ļauties to noskaņai, burvībai un valdzinājumam.

Atzīmējot mākslinieka Edgara Vintera 90 gadu jubileju, klajā nāk Hansa Joahima Gerbera un Ojāra Spārīša grāmata Gleznotājs Edgars Vinters, un Vecrīgā, Vaļņu ielā 3 tiek organizēta mākslinieka darbu izstāde „Vinterdārzs”. Interesenti varēs aplūkot mākslinieka gleznas un ļauties to noskaņai, burvībai un valdzinājumam.

Grāmata „Gleznotājs Edgars Vinters” stāsta par mākslinieka mūžu, viņa daiļradi, kādu to savā skatījumā redz vācietis, mākslas cienītājs, Hanss Joahims Gerbers. Diemžēl Latvijā gleznotāja daiļrade nav plašāk pētīta un novērtēta. Vai gan citādi ir iespējams izskaidrot to, ka pirmo grāmatu par Edgaru Vinteru raksta nevis Latvijas pilsonis, bet gan vācietis Hans Joahims Gerbers.

Grāmatas autora nolūks ir dokumentēt informāciju, kas gūta daudzajās tikšanās reizēs un sarunās ar gleznotāju. Edgars Vinters un viņa daiļrade to ir pelnījuši. Mākslinieks H. J. Gerberam ļauj arvien dziļāk ieskatīties savā pārmaiņām bagātajā dzīvē un daiļradē, ieklausīties stāstos par laikposmu kopš bērnības līdz pat vēlīnajiem daiļrades gadiem. Edgars Vinters atklāti stāsta par vilšanos, sakāvēm, tajā pašā laikā sniedz plašu ieskatu savā vērtību pasaulē un dzīves filozofijā un ļauj iepazīt savu nelokāmo raksturu dažādās dzīves situācijās. Padomju okupācijas laikā oficiālā mākslas pasaule gleznotāju nepamana, bet pēc valsts neatkarības pasludināšanas mākslinieks jau cienījamā vecumā piedzīvo, no vienas puses, savas mākslas novēlotu atzinību, bet, no otras, - laika garam atkal neatbilst viņa plenērā gleznošana. Lielāku atzinību E. Vintera darbi gūst ārzemēs, nevis dzimtenē. Pasaules tirgū iekarotā atzinība un vieta ir kā kvalitātes mērs un svarīgākais ir tas, ka mākslinieka darbi ir pieprasīti un gribēti.
Apbrīnas vērts ir mākslinieka Edgara Vintera stiprais raksturs un viņa neatteikšanās no sava mērķa mākslā. Lai gan mākslinieks ir cienījamā vecumā, viņš tomēr vēl arvien strādā. „Strādāt, strādāt, strādāt!”- arī tagad ir Edgara Vintera dzīves moto.

Savukārt mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis grāmatā sniedz Edgara Vintera darba vērtējumu un ierindo viņu latviešu izcilāko gleznotāju plejādē. Vēl joprojām E. Vintera otas triepieni ir ātri un spēcīgi, viņa krāsas izteiksmīgi raksturo motīvu un gleznās ir nesalaužams spraigums. Edgara Vintera Latvijas ainavu spilgtais tēlojums neapšaubāmi nodrošinās viņam vietu 20. un 21. gadsimta latviešu glezniecības vēsturē.
Grāmatu „Gleznotājs Edgars Vinters” izdevis Apgāds Zvaigzne ABC gan latviešu, gan vācu valodā.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem