H&T for Business People - ērta pašmācības rokasgrāmata lietišķās angļu valodas apguvei

2009-09-21

H&T for Business English (H&T nozīmē "Handbook and Textbook") ir viegla un aizraujoša angļu valodas pašmācības rokasgrāmata ar vienu audiodisku un vienu disku, kurā iekļauti lietišķās sarakstes paraugi. Mācību līdzeklis noderēs ikvienam, kurš apgūst lietišķo angļu valodu - gan vidusskolēniem un augstskolu studentiem, gan uzņēmumu darbiniekiem.

H&T for Business English (H&T nozīmē “Handbook and Textbook”) ir viegla un aizraujoša angļu valodas pašmācības rokasgrāmata ar vienu audiodisku un vienu disku, kurā iekļauti lietišķās sarakstes paraugi. Mācību līdzeklis noderēs ikvienam, kurš apgūst lietišķo angļu valodu – gan vidusskolēniem un augstskolu studentiem, gan uzņēmumu darbiniekiem.

Pašmācības rokasgrāmatā H&T for Business People ir vienpadsmit nodaļas, kurās aplūkotas tādi temati kā telefonsarunas, viesnīcas numura rezervēšana, sapulču un konferenču organizēšana. Katra temata sākumā ir apraksti par attiecīgo tematu (piemēram, par viesnīcām un to numuru veidiem, lietišķo etiķeti u.c.) vai dialogi (tie ierakstīti audiodiskā) ar ikdienas sarunvalodā noderīgām frāzēm. Nodaļas noslēgumā ir angļu-latviešu vārdnīca, kurā iekļauts attiecīgā temata vārdu krājums.

Lai ikviens grāmatas lietotājs sev izdevīgā laikā varētu nostiprinātu angļu valodas zināšanas, iespējams veikt uzdevumus, kas apkopoti par katru tematu un iekļauti grāmatas beigās. Lai mācīšanās būtu vieglāka un aizraujošāka, tiek piedāvāti dažādu uzdevumu veidi, piemēram, vārdu meklēšana, savienošana, atbilžu izvēle, kā arī joki par attiecīgo tematu. Atsevišķiem grūtākiem uzdevumiem ir arī atbildes.

Pašmācības rokasgrāmatā H&T for Business People ir ikvienam noderīgs pielikums, kurā atradīsiet izvērstus lietišķās sarakstes paraugus – pieteikuma vēstules, CV, sūdzību un līdzjūtības vēstules, pavadzīmes un citu veidu vēstules un dokumentus. Visu grāmatā ievietoto vēstuļu paraugi ir atrodami diskā (tas pievienots grāmatai ar nosaukumu “Vēstuļu sagataves”). Atverot diskā nepieciešamo dokumentu, ikviens var izveidot sev vajadzīgo vēstuli, veicot nelielas izmaiņas piedāvāto dokumentu paraugos. Atsevišķi dots arī izvērsts biežāk lietoto saīsinājumu saraksts.

Angļu valodas zināšanu atkārtošana un nostiprināšana ar pašmācības rokasgrāmatu H&T for Business People ir ērta, jo to varat izmantot gan birojā, gan mājās sev izdevīgā brīdī, turklāt varat aplūkot tieši tos tematus un vārdu krājumu, kas jums ir nepieciešami.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem