Dainai Avotiņai – 95!

2021-11-02

4. novembrī 95. dzimšanas dienu svin dzejniece, prozaiķe un tulkotāja Daina Avotiņa.

Viņa ir viena no tiem latviešu autoriem, kas bijuši klātesoši visos 20. gadsimta otrās puses Latvijas literārajos procesos, un vēl šogad iznāca viņas stāstu krājums “Debesis visur vienādas”. Pēdējos gados iznākušas vairākas jaunas Dainas Avotiņas prozas grāmatas – stāstu krājumi, romāni un atmiņas par ievērojamiem laikabiedriem.

Popularitāti autore sākotnēji ieguva ar dzeju; viņas pirmie krājumi iznāca 60. gados – laikā, kad latviešu dzejā aizsākās sava veida klusā revolūcija un dzeju ar ievirzi, kas pakāpeniski arvien jūtamāk atšķīrās no formālajām sava laika prasībām, radīja Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis un citi, to vidū arī Daina Avotiņa. Vēlāk autore vairāk pievērsās prozai, radot virkni romānu, kuros uz 20. gadsimta vēstures notikumu fona risinātas gan tautas, gan individuālās drāmas. Lasītāju atsaucību un paliekošu nozīmi mūsu kultūras vēsturē ieguvušas arī atmiņu grāmatas, kā “Mani spēka pīlāri” (par O. Vācieti un I. Ziedoni), “Paliekoši uzzibsnījumi” (par septiņiem ievērojamiem latviešu literātiem – autores laikabiedriem) un “Soliņš pie Salacas” (atmiņu un vēstuļu apkopojums, kura pamatā ir dzejnieces sarakste ar lietuviešu dzejnieku Alfonu Maldoni).

Daina Avotiņa devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Lietuvas kultūras sakaru veicināšanā, tulkojusi un atdzejojusi lietuviešu rakstnieku darbus. Par to apbalvota ar ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” Virsnieka krustu. Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece.

Iesaki draugiem