Kad “P” un “C” nozīmē “R” un “S” jeb Apgūsti krievu valodu viegli un krāsaini!

2020-08-20

Nav noslēpums, ka šobrīd viens no grūtākajiem mācību priekšmetiem skolēniem (un dažkārt arī viņu vecākiem) šķiet krievu valoda. No 2020. gada septembra skolēni to sāks apgūt kā otro svešvalodu no 4. klases.

Ja pirms pāris desmitgadēm skolotāji bija norūpējušies, ka paralēli zināmajiem latviešu valodas burtiem skolēniem bija jāapgūst angļu valoda un tādu burtu kā “W” un “Q” rakstība vai skaņu “th” izruna, tad šobrīd skolēniem būs jāpierod pie tā, ka latviešu valodas mazais rakstītais “n” krievu valodā ir “p”, mazais “m” krievu valodā ir “t”, bet vārds “šokolāde” sākas ar burtu, kas vairāk atgādina burtu “i” un “u” kombināciju (vai divskani “iu” vai “ui”). Patiesību sakot, daudzi bērni, sākot apgūt krievu valodu, vēlētos, lai visi vārdi sastāvētu tikai no burtiem “o” un “k”, jo tieši pirmie soļi krievu valodas alfabēta un skaņu apgūšanā brīžiem var šķist kā kāpiens stāvā kalnā.

Lai skolēniem, kuriem krievu valoda nav dzimtā, palīdzētu valodas apgūšanā, Apgāds Zvaigzne ABC gatavo tiešsaistes mācību materiālu “Kл@ссно! , kas paredzēts tieši alfabēta apguvei, skaņu izpratnei, kā arī sākotnējā vārdu krājuma veidošanai un nostiprināšanai. Materiāla autore ir krievu valodas skolotāja Nonna Gživača, kura tiešsaistes materiāla 23 nodaļās skolēnus soli pa solim aicina veikt vairāk nekā 350 uzdevumus zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

Katra nodaļa ir veltīta vienam vai vairākiem burtiem. Nodaļas sākumā skolēni iepazīstas ar drukātā burta rakstību, atbilstošās skaņas izrunu un noskatās nelielā animācijā, kā burts ir pareizi jāraksta. Šie rakstības piemēri noder, lai skolēns varētu patstāvīgi trenēties burtu rakstībā, jo šīs animācijas ir iespējams gan apturēt, gan atskaņot vairākkārt. Burtu rakstības atpazīšanai un nostiprināšanai materiālā iekļauti dažādu veidu uzdevumi, piemēram, gan attēlu mīklas, kurās apslēpti burti, gan jautri zīmējumi burtu veidolā. Neizpaliek arī ierastāki uzdevumi, kuros, piemēram, pēc vārda noklausīšanās ir jāatzīmē burts, ar kuru vārds sākas.

Jau no materiāla pirmajām nodaļām vērība ir pievērsta arī skaņām un pareizai vārdu izrunai. Katrā nodaļā ir vairāki uzdevumi, kas nostiprina burta, skaņas un vārda apgūšanu. Īpaši jāuzsver, ka tiešsaistes mācību materiālā “Kл@ссно!” skolēnam ir iespēja ne tikai klausīties pareizi ierunātas skaņas, vārdus un teikumus, bet arī pašam tos ierunāt un atskaņot ierakstīto, lai salīdzinātu ar izrunas paraugu un vērotu savu progresu. Skolēns var uzzināt un vēlāk arī uzdevumu veikšanā izmantot dažādus krievu valodas padomus – atgādnes par konkrētu burtu ietekmi uz vārda izrunu vai atsevišķu vārdu rakstību.

Vārdu krājuma paplašināšanai un nostiprināšanai ir krustvārdu mīklas, teksta un attēlu papildināšanas uzdevumi, dažādi vārdu kārtošanas un grupēšanas uzdevumi. Lai skolēnam būtu vieglāk apgūt krievu valodas pamatus, uzdevumus papildina krāsaini, asprātīgi un jautri zīmējumi, kā arī fotogrāfijas. Katras nodaļas beigās skolēnus gaidīs “ķeršanas” uzdevums, proti, uzdevums, kurā starp latviešu valodas un angļu valodas vārdu “baloniem” jāsaķer “baloni” ar krievu valodā rakstītiem vārdiem.

Tiešsaistes mācību materiālā “Kл@ссно!” ir arī krievu-latviešu valodas un latviešu-krievu valodas vārdnīca, kas ļaus skolēnam ātri noskaidrot kāda materiālā iekļautā vārda tulkojumu. Savukārt materiāla sākumā ieviests vizuāls padomdevējs – burtu, skaņu un rakstības “špikeris”, kā arī attēls ar vārdu, kas skan līdzīgi latviešu un krievu valodā.

Darbojoties ar jauno krievu valodas materiālu, skolēni gūs tūlītēju atgriezenisko saiti par paveikto darbu. Uzdevumi ir veidoti tā, lai skolēnus motivētu censties izpildīt tos pēc iespējas labāk, taču par uzdevumu izpildi netiek likti vērtējumi. Skolēni var atstatīt uzdevumus, pildīt tos vēl un vēl vai atgriezties pie audiomateriāliem, lai labāk izprastu apgūto. Materiāls ir paredzēts individuālai lietošanai skolā skolotāja vadībā vai mājās, nostiprinot zināšanas, un tā izmantošanai ir nepieciešams tikai dators vai planšetdators ar interneta pieslēgumu. Lai dažādotu mācību metodes, skolotāji šo materiālu var izmantot frontāli (piemēram, demonstrējot burtu rakstību vai uzdevumos ar spēļu elementiem).  

Tiešsaistes mācību materiālā “ Kл@ссно! ir

  • 23 nodaļas krievu valodas alfabēta un vārdu pamatkrājuma nostiprināšanai
  • vairāk nekā 350 dažādu uzdevumu ar tūlītēju atgriezenisko saiti
  • latviešu-krievu un krievu-latviešu vārdnīcas ar materiālā iekļauto vārdu tulkojumu
  • audiomateriāli labākai valodas uztverei, izrunas nostiprināšanai un izpratnei
  • iespēja ierakstīt savu izrunu un atskaņot to sava izrunas progresa novērošanai
  • animācijas burtu rakstības apguvei
  • padomi valodas likumu izpratnei
  • bagātīgi vizuālie materiāli
  • apkopojošs ilustrēts alfabēts burtu iegaumēšanai

Aicinām jau šobrīd iepazīties ar pirmajām trim tiešsaistes mācību materiāla “Kл@ссно!” nodaļām platformā Māconis!

Iesaki draugiem