Apgāda Zvaigzne ABC ieteicamā literatūra pirmsskolas programmas īstenošanai

2009-03-23

Pirmsskolas pedagogu uzdevums ir mērķtiecīgi organizēt pedagoģisko procesu, ievērojot bērna individualitāti, mācīšanās stilu, izmantojot radošu pieeju un novitātes metodikā. Ievērojot šos kritērijus, rodas nepieciešamība pēc radoša, interesanta, kvalitatīva mācību materiāla. Zvaigzne ABC piedāvā plašu mācību materiālu klāstu pirmsskolai.

Gaiļa ābece ir veidota bērna un pedagogu, vecāku kopdarbībai, jo grāmatā pie katra vingrinājuma dots atbilstošs darbības nosacījums vai pamudinājums. Ievērojot vecāku un skolotāju vēlmes, Gaiļa ābecē paralēli lielajiem drukātajiem burtiem bērns iepazīst mazos drukātos burtus, mācās ciparus un sper pirmos soļus matemātikas pasaulē. Dabas burtnīca mudina ielūkoties apkārtējās vides norisēs, veikt eksperimentus, pētīt dabas parādības un uzzināt daudz ko interesantu par augiem un dzīvniekiem. Gaiļa ābeces 1. un 2. burtnīca, kas sagatavo skolai ir lielisks papildinājums Gaiļa ābecei. Tajās  apkopotie materiāli aptver ne tikai lasīt un rakstīt mācīšanas pamatus, bet ievada bērnu arī matemātikas un krāsu pasaulē, mudina ielūkoties apkārtējās vides norisēs, liek būt vērīgam, trenē domāšanu, atmiņu un iztēli. Krāsojamās grāmatas Burtu burtnīca un Skaitļu burtnīca mudina pirmsskolas vecuma bērnus labāk iepazīt burtus un skaitļus. Šis atraktīvais mācību līdzekļu komplekts lieliski sekmē bērnu sagatavošanos skolai.

Spēle Burtu kārtis palīdz iepazīt un izprast sakarību starp burtiem un lietām, kas redzamas tam apkārt. Spēļu kārtis nostiprina un bagātina pirmsskolēna vārdu krājumu, trenē atmiņu, uzmanības noturību un vērīgumu.

Gribu lasīt! Šajā grāmatā apkopotie materiāli aptver lasītmācīšanas pamatus.
Skaistās ilustrācijas paredzētas elementāro priekšstatu radīšanai par tiem jēdzieniem, kas nepieciešami pirmsskolēna veiksmīgai sagatavošanai mācībām skolā.

Burtiņš pie burtiņa. Domā, krāso, raksti! Jautrie zīmējumi un interesantie uzdevumi rosina iepazīt latviešu valodas skaņas un burtus. Domājot, krāsojot, zīmējot un minot mīklas, bērni paplašina savu vārdu krājumu, kā arī gūst lasīšanas un rakstīšanas prasmes apguvei nepieciešamās iemaņas.

Draiskie burtiņi. Meklē otru pusīti! Pārliekamais kartīšu komplekts izmantojams pirmsskolas vecuma bērniem, sākot no 3 gadu vecuma. Šis komplekts palīdz attīstīt tādas nepieciešamas īpašības kā pacietība, uzmanības noturība, precizitāte un vērīgums, ieved bērnu skaņu un burtu pasaulē, un tas ir svarīgākais priekšnoteikums lasītprasmes apguvei.

Draiskās zilbītes. Salasi zilbes vārdos! Ar draisko zilbīšu palīdzību bērns mācīsies salasīt vārdus, kā arī izkops lasīšanas pamatmehānismu.

ABC. Mācies burtiņus, nosauc vārdiņus! Maza formāta grāmatiņa, kurā uz katras lapas ir zīmējums un tā nosaukuma pirmais burts.

Ābecīte pirms skolas domāta pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir gatavi sākt mācīties lasīt un rakstīt. Grāmatā ievietotas vairākas valodas spēles. Lieciet lietā savu izdomu un pieredzi, lai vēl vairāk varētu piedāvāt bērniem tik vajadzīgo mācīšanos spēlējoties!

Burtu gudrības ir grāmatiņa, kurā ar dažādu interesantu uzdevumu palīdzību bērns apgūst burtus, kā arī viņam ir iespēja izkrāsot jaukus zīmējumus.

Burtu un bilžu grāmata. Izkrāso! Jauka grāmatiņa, ar kuru strādājot bērns var mācīties izkrāsot, rakstīt burtus.
Piedāvājam izdevumu klāstu matemātisko priekšstatu veidošanai.

Aizraujošā matemātika ir metodiski pareizi sastādīts uzdevumu krājums. To izmantojot, ikviens bērns varēs labi sagatavoties skolas gaitu sākumam un gūt izpratni par matemātikas pamatiem. Secīga uzdevumu izpilde nodrošina matemātikas pamatelementu apguvi un pakāpeniski ievada bērnu abstraktajā skaitļu pasaulē. Burtnīcā Gribu rēķināt! metodiski pareizā secībā apkopoti dažādi matemātiski uzdevumi, kuru saturs atbilst pirmsskolas programmai.

Ciparu ābece ir aizraujoša grāmata, kura iepazīstinās bērnu ar skaitļiem, mācīs veikt vienkāršākās matemātiskās darbības, mudinās sastādīt un risināt uzdevumus.

Domino. Matemātika 8 spēlēs. Tajās ir ietverti matemātikas pamatjēdzieni, kas atbilst pirmsskolas izglītības programmai. Rotaļājoties bērni pavisam nemanot gūst izpratni par skaitļiem un cipariem, krāsām un ģeometriskām figūrām.

Draiskie skaitļi. Rēķini ar prieku! Pārliekamais krāsaino kartīšu komplekts, kurš ieteicams bērniem, kas apgūst skaitļus un mācās rēķināt.

Gribu uz skolu! Grāmata paredzēta 5–6 gadus veciem bērniem, lai palīdzētu viņiem sagatavoties sekmīgām mācībām skolā. Tajā iekļautie uzdevumi un spēles pilnveido bērnu redzes un dzirdes uztveri, attīsta tīšo uzmanību, atmiņu, iztēli, tēlaino un loģisko domāšanu. Bērni gūst pirmās iemaņas saskaitīšanā un atņemšanā, pilnveido izpratni par ģeometriskajām figūrām, risina problēmsituācijas, nostiprina zināšanas par krāsām, mācās iegūt dažādus krāsu toņus.

Mazo gudrinieku grāmata 3–4 gadus veciem bērniem. Tajā iekļautie uzdevumi un spēles pilnveidos bērnu redzes un dzirdes uztveri; attīstīs uzmanību, atmiņu, iztēli, tēlaino un loģisko domāšanu. Grāmatai klāt nāk arī vairāki bilžu loto un uzlīmes.

Mazo gudrinieku grāmata 4–5 gadus veciem bērniem. Strādājot ar šo grāmatu, bērni pilnveidos prasmi skaitīt, iepazīs skaitļus un ciparus, nostiprinās zināšanas par priekšmetu lielumu un formu, iepazīs dažādas krāsas.

Lielā grāmata mazajiem. Grāmatas lappusēs veicamie aizraujošie uzdevumi attīstīs bērna valodu un domāšanu, uzmanību un atmiņu. Grāmatā iekļautas arī pasakas, dzejoļi un mīklas.

Lielā testu grāmata ir pats pilnīgākais testveida uzdevumu krājums, kuru veidojuši profesionāli pedagogi un psihologi. Ar šo testu palīdzību jūs varēsiet noskaidrot, ko jūsu bērns ir apguvis, izdarīt kopsavilkumu par jūsu paveikto darbu bērna attīstībai 5–6 gadu vecumā, uzzināt, vai bērns ir gatavs uzsākt skolas gaitas un mācīties skolā.

Martas un Gustava atklājumu pasaulē ir grāmata, kurā var atrast noderīgu informāciju par daudzām un dažādām lietām: kas ir pretstati; kā rit laiks; kādas ir krāsas; ko var saskaitīt; cik dažādi ir burti un daudz ko citu.

Kā iepazīt pasauli? Rotaļspēļu grāmata bērniem sniedz zināšanas pirmsskolas vecuma bērniem par rīcību dažādos trauksmes gadījumos, attīsta uzmanību un domāšanu, pilnveido lasītprasmi.

Pazīsti pulksteni! Rūpīgi pildot šīs grāmatiņas uzdevumus, bērns ātri un viegli iemācīsies pazīt pulksteni.

Draiskās bildītes. Ko kurš ēd? ir krāsaina rotaļspēļu grāmatiņa, kura palīdz bērnam pazīt un nosaukt dažādus dzīvās dabas pārstāvjus.

Gatavojamies skolai! Iepazīsti kartes! sniegs pirmsskolas vecuma bērniem atbildes uz dažādiem jautājumiem, kā arī iepazīstinās ar kartēm. Tādējādi, uzsākot skolas gaitas, bērnam kartes vairs nebūs neizprotams zīmējums, bet gan labs uzziņas materiāls.

Ļoti svarīgi, lai bērni apgūtu dzīvesprasmes, kas noder ikdienas situācijās. Ceļu satiksmes noteikumu zināšana un ievērošana noteikti padara drošāku bērna atrašanos ārpus mājām.
Es un ceļš. Ceļu satiksmes drošība pirmsskolai. Krāsojamā grāmata sniedz pirmsskolēnam ieskatu ceļu satiksmes noteikumos. Kopā ar pieaugušo pētot zīmējumus, bērns analizē situācijas, mācās pareizi šķērsot ielu un ievērot drošības noteikumus automašīnā, iepazīstas ar luksofora gaismas signāliem un dažām ceļa zīmēm, kā arī mācās izvēlēties pareizo rīcību dažādās situācijās.

Es un uguns. Ugunsdrošība pirmsskolai. Burtnīcā aplūkoti ugunsdrošības noteikumi pirmsskolēnam.

Esmu drošs. Drošības noteikumi pirmsskolai. Burtnīcā aplūkoti drošības noteikumi pirmsskolai. Bērns katru pārrunāto lappusi var izkrāsot un papildināt ar saviem zīmējumiem.

Es esmu! Sociālās zinības pirmsskolai. Burtnīcā ir aplūkotas sociālo iemaņu un personības attīstības pamatprasmes pirmsskolēnam. Bērns kopā ar pieaugušo mācās stāstīt par sevi, saviem tuviniekiem, draugiem.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem