Biedrība "Grāmatnieku ģilde" un grāmatu sērija "Zelta klasika"

2008-01-10

Latvijas lielākie grāmatu apgādi - "Jumava", "Jāņa Rozes apgāds", "Valters un Rapa" un "Apgāds Zvaigzne ABC" nodibina biedrību "Grāmatnieku ģilde" un kopīgi veido grāmatu sēriju "Zelta klasika".

Latvijas lielākie grāmatu apgādi – “Jumava”, “Jāņa Rozes apgāds”, “Valters un Rapa” un “Apgāds Zvaigzne ABC” nodibina biedrību “Grāmatnieku ģilde” un kopīgi veido grāmatu sēriju “Zelta klasika”.

Grāmatniecība Latvijā vienmēr ir tikusi uzlūkota kā vienota nozare, kas aptver izdevniecību un grāmatnīcu darbu un ir cieši saistīta ar poligrāfiju. Vēsturiski daudzi grāmatu apgādi ir sekmīgi attīstījuši savu darbību šajās saistītajās jomās un to pieredzi mūsdienās veiksmīgi izmanto tādi lieli Latvijas apgādi kā “Jāņa Rozes apgāds”, “Apgāds Zvaigzne ABC”, “Valters un Rapa”, “Jumava”.  Tā kā Latvijā nepastāv neviena sabiedriska organizācija, kas pārstāvētu grāmatniecības intereses  un vajadzības kopumā, bet atsevišķās izdevēju un grāmattirgotāju asociācijas nav spējušas izveidot uz kopīgiem mērķiem balstītas līgumattiecības, minētie četri lielie apgādi ir nolēmuši dibināt biedrību “Grāmatnieku ģilde”. Šie grāmatniecības lietpratēji apvieno savus spēkus, zināšanas un iespējas, lai, balstoties uz nozares labākajām pārmantotajām tradīcijām, veidotu labvēlīgu vidi grāmatniecības kā radošās industrijas nozares attīstībai Latvijā, veicinātu sabiedrības izpratni par grāmatniecības kā uzņēmējdarbības nozīmīgu lomu valsts attīstībā.

“Grāmatnieku ģilde” ir apņēmības pilna sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, lai uzlabotu grāmatniecības kā uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu, nodrošinātu godīgas konkurences apstākļus. Ģilde darbosies arī kā lobijs, lai pozitīvi ietekmētu valsts politiku bibliotēku iepirkuma nodrošināšanā, latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, sabiedrības mūžizglītības nodrošināšanā.

Ģilde aktīvi strādās, lai popularizētu un virzītu Latvijas grāmatniecību starptautiskajā tirgū, sadarbotos ar citu valstu grāmatnieku organizācijām, tādējādi apzinot nozares attīstības tendences pasaulē. Ģildes dibinātāji apzinās, ka līdz šim novārtā pamestā Latvijas grāmatniecības tēla spodrināšana gan pašu mājās, gan ārzemēs prasīs ievērojamus pūliņus, un ir gatavi sadarboties ar visām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kam rūp šīs nozares labais vārds.

Lai attaisnotu izvēlēto ĢILDES vārdu, biedrība lielu uzmanību veltīs grāmatniecībā strādājošo personu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, meklēs iespējas, kā izglītot jaunus darbiniekus atbilstoši mūsdienu grāmatniecības prasībām, un rūpēsies, lai piederība “Grāmatnieku ģildei” tiktu augsti vērtēta.

Kā viens no biedrības svarīgākajiem uzdevumiem tiek izvirzīta lasīšanas veicināšana. Ģildes biedri sadarbosies un koncentrēs spēkus, lai popularizētu lasīšanu, īpaši jaunatnes vidū. Jau ir uzsākts nozīmīgs projekts - sērijas „Zelta klasika” veidošana.

Sērijā “Zelta klasika” rūpīgi atlasīti vairāki desmiti latviešu un ārzemju autoru darbi, kas pieder pie pasaules daiļliteratūras klasikas. Pusotra gada laikā sērijā „Zelta klasika” iznāks četrdesmit piecas grāmatas. Pirmās četras grāmatas – Airisas Mērdokas “Bruno sapnis”, Jāņa Veseļa “Dienas krusts”, Albēra Kamī “Pirmais cilvēks” un Džuzepes Tomazi di Lampedūzas “Gepards”. Sērijas māksliniecisko noformējumu veido mākslinieks Arnis Zariņš, piešķirot tai vienotu stilu.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem