Pedagogu tālākizglītības kursi “Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” klašu audzinātājiem un sociālo zinību skolotājiem 12. martā. Kursi atcelti

2019-03-08

Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde “Skolu informācijas centrs” aicina piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” (A programma 6 stundu apjomā).

Kursu programma ir apstiprināta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.

Kursu programma

1.  Lekcijā „Skolotāja un skolēna sadarbības daudzveidīgie aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” tiek atklātas  mācību priekšmetā „Sociālās zinības” (arī  klases stundu programmas paraugā) akcentētās skolēnu vajadzības pēc saskarsmes un sadarbības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pēc dialoga par daudzveidīgiem dzīves jautājumiem. Atspoguļots, kā tehnoloģiju laikmetā saistīt zināšanas ar reālo dzīvi, kā veidot skolēniem interesantu un jēgpilnu mācību procesu;
2. Lekcijā „Radošas idejas tehnoloģiju izmantošanā mācību un audzināšanas procesā” sniegts īss ieskats Zvaigznes ABC izveidoto interaktīvo mācību līdzekļu (CD, e-mācību grāmatas u. c.) klāstā, rosinot izmantot mūsdienu tehnoloģijas skolēna mācīšanās paradumu attīstīšanai.
3. Nodarbībā  – ekskursijā – „Skolēna izpratnes veidošana par darba vērtības apzināšanos un turpmākās profesionālās darbības jomas izvēli” piedāvāti praktiski risinājumi skolēnu iepazīstināšanai ar dažādām profesijām un uzņēmumiem. Rosināts,  kā mācību paņēmiens – ekskursija – iekļaujams mācību procesā.
4. Llekcijā „Skolas un   ģimenes sadarbības dažādie aspekti – pamats skolēna vērtībizglītības stiprināšanai” piedāvāti daudzveidīgi paņēmieni skolēnu vērtībizglītībā, akcentējot ģimenes un skolas sadarbības nozīmi skolēna ētisko vērtību stiprināšanā, personības tapšanā un socializācijā.
5. Lekcijā „Skolotāja personības un tēla nozīme mācību un audzināšanas procesā” atklāta skolotāja loma skolēna personības izveidē. Piedāvātas praktiskas idejas skolotāja vizuālā tēla izveidē.

Kursu norise no plkst. 10.00 līdz 16.00. Kursu noslēgumā klātesošie saņems apliecību par kursa apgūšanu.
Maksa par kursiem ir 10.00 EUR (ieskaitot PVN 21 %). Apmaksas kārtība tiek noteikta sekojoši.

1) Ja maksātājs ir juridiska persona, rēķina saņemšanai norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu un maksātāja rekvizītus (maksātāju, maksātāja juridisko adresi, reģistrācijas numuru,  banku, bankas konta numuru un e-pasta adresi).
2) Ja maksātājs ir fiziska persona, tad par kursiem maksā kursu norises vietā, pretī saņemot maksājumu apliecinošu kvīti.

 Reģistrācija šeit .

Skolu informācijas centrs atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 19 pagalmā aiz “Zvaigznes grāmatu nama”. Satiksme no Rīgas centra ar 14., 17. trolejbusu vai 16. autobusu līdz pieturai Struktoru iela.

Uzziņas pa tālruni 67 508 517 vai e-pastu sic @zvaigzne.lv

Būsiet mīļi gaidīti!

Iesaki draugiem