Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā" (pirmsskolas pedagogiem) 2019. gada 15.maijā.

2019-04-11

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā " (A programma 6 stundu apjomā).

Kursu programma ir apstiprināta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.

Kursos tiek aplūkoti šādi jautājumi:
  1. Kultūrizpratnes nozīme bērna audzināšanā pirmsskolā IZM reformas kontekstā.

Gadskārtu svētki kā jēgpilna kultūras tradīcijas izziņas sistēma. Tradīciju satura svarīgākie komponenti (laiks, telpa, dalībnieki, rituāls, jēga).

Integrēta un bērnam personīgi nozīmīga kultūras tradīciju apguve dažādu jomu mācību priekšmetos pirmsskolā.

2. Sadarbības iespēju apzināšana ar bērnu vecākiem un sabiedrību kultūras tradīciju izziņas procesā.

Dabas  un sociokultūras vides pedagoģiskā potenciāla apzināšana un izmantošana bērna kultūrizpratnes sekmēšanai pirmsskolā.

3. Pārskats par gadskārtu svētku saturu.

Pēctecīga, sistēmiska un integrēta kultūras tradīciju apguves procesa plānošana ikdienā un svētkos atbilstoši Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un bērnu attīstības individuāli psiholoģiskajām īpatnībām darbam ar bērniem I, II, III pirmsskolas pakāpē.

Praktiski piemēri svētku sagatavošanai un īstenošanai praksē.

Ieteicamie resursi un literatūra skolotājiem tradīciju dziļākai izpratnei.

Reģistrēties šeit
Kursu noslēgumā tiek izsniegta kursu beigšanas apliecība.
Kursu norises laiks: 10.00–16.00
Maksa par kursiem – 10.00 EUR (ieskaitot PVN 21 %).

Kursu apmaksas kārtība:
1. Ja maksātājs ir juridiska persona, tad, reģistrējoties mājaslapā pie attiecīgajiem kursiem, jānorāda kursu dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, darbavieta, maksātāja rekvizīti, e-pasts rēķina nosūtīšanai.
2. Ja maksātājs ir fiziska persona, tad, reģistrējoties mājaslapā, jāaizpilda norādītie lauciņi. Samaksa notiks kursu dienā, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti.


Tiksimies Rīgā, Biķernieku ielā 19, pagalmā aiz “Zvaigznes grāmatu nama”. Satiksme no Rīgas centra ar 14., 17. trolejbusu vai 16. autobusu līdz pieturai Struktoru iela.
Uzziņas pa tālruni 67331305 vai e-pastu inese. auzina @zvaigzne.lv
Būsiet mīļi gaidīti!

Iesaki draugiem