Mācību literatūras un palīglīdzekļu jaunumi

Elektroniskais mācību literatūras piedāvājums ar cenrādi vispārizglītojošajām skolām 2019./2020. m.g.

Apgāds Zvaigzne ABC aicina izglītības iestādes izmantot mācību literatūras piedāvājumu ar cenrādi.

Mazās skaitļu slejas sākumskolai

Skaitļu slejas ir īpašā veidā iekārtots vingrinājumu krājums, kas dod iespēju ātri pārbaudīt atrisinājumu pareizību.

Lielās burtu kartes.

Komplektā ir 33 viegli notīrāmas "raksti un dzēs" kartes un alfabēta plakāts ar ieteikumiem pieaugušajiem.

Matemātiskās analīzes elementi, 2. daļa

Mācību grāmata Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai paredzēta vidējās izglītības posma matemātikas satura apgūšanai.

Elektroniskais mācību literatūras piedāvājums ar cenrādi vispārizglītojošajām skolām 2018./2019. m.g.

Apgāds Zvaigzne ABC aicina izglītības iestādes izmantot mācību literatūras piedāvājumu ar cenrādi.

Putnu grāmata

Iepazīsti 220 Latvijas putnus

Raibā pasaule 3. klase. Latviešu valoda, 2

Mācību grāmata ir paredzēta 3. klases 2. pusgadam.