Informācija izglītības iestādēm par tiešsaistes mācību materiālu iegādi

2020-08-20

Apgāds Zvaigzne ABC izglītības iestādēm piedāvā iegādāties tiešsaistes mācību materiālu abonementu. Izglītības iestādēm ir izstrādāti trīs atšķirīgi piedāvājumi, lai katra varētu izvēlēties piemērotāko atkarībā no skolēnu skaita vai mācību darba organizācijas specifikas. Visu tiešsaistes mācību materiālu abonēšanas periods ir viens gads.

Pirmais piedāvājuma modelis “Atsevišķi materiāli”

 • Izglītības iestāde iegādājas atsevišķus tiešsaistes mācību materiālus vai vienu konkrētu materiālu lielākam lietotāju skaitam.
 • Viens materiāls vai viena licence ir paredzēta vienam lietotājam.
 • Izglītības iestāde saņem atlaidi, sākot no 11 materiāliem vai 11 viena materiāla licencēm vienā pasūtījumā.
 • Piedāvājums izdevīgs atsevišķiem pasūtījumiem vai nelielam lietotāju skaitam.
 • Piemērs: izglītības iestādē tiešsaistes mācību materiālus izmanto tikai ģeogrāfijas skolotājs un 1. klases skolotāja; viņus interesējošos konkrētos tiešsaistes materiālus pasūta skola; skolotāji materiālus izmanto frontāli stundu laikā vai fakultatīvu nodarbībās pēc saviem ieskatiem.

Otrais piedāvājuma modelis “Izglītības posmam”

 • Izglītības iestāde iegādājas tiešsaistes mācību materiālu paku vai pakas konkrētam izglītības posmam: pirmsskolai, sākumskolai (1.–3. klasei), pamatskolai (4.–9. klasei) vai vidusskolai (10.–12. klasei) atbilstoši konkrētā izglītības posma audzēkņu/skolēnu skaitam.
 • Katrā izglītības posma materiālu pakā ietilpst tiešsaistē pieejamās mācību e-grāmatas, darba lapas, pārbaudes darbu krājumi, testi, metodiskie materiāli.
 • Viena materiālu pakas licence ir paredzēta vienam lietotājam.
 • Piedāvājums izdevīgs izglītības iestādēm, kuras vēlas tiešsaistes materiālus izmantot konkrētā izglītības posmā.
 • Piemērs: izglītības iestāde vēlas nodrošināt tiešsaistes mācību materiālus saviem 48 sākumskolas audzēkņiem, tādējādi iegādājas 48 pakas ar sākumskolai paredzētajiem materiāliem.

Trešais piedāvājuma modelis “Visai skolai”

 • Visi izglītības iestādes skolēni un skolotāji saņem piekļuvi pilnam tiešsaistes mācību materiālu klāstam 1.–12. klasei: mācību e-grāmatām, darba lapām, pārbaudes darbu krājumiem, testiem, metodiskajiem materiāliem.
 • Visu materiālu piekļuves cena ir atkarīga no skolēnu skaita attiecīgajā izglītības iestādē.
 • Katrs skolēns saņem piekļuvi visam  saturam.
 • Piedāvājums izdevīgs izglītības iestādēm, kuras vēlas plaši izmantot tiešsaistes materiālus mācību darbā, vai lielam lietotāju skaitam.
 • Piekļuve tiešsaistes materiāliem ar e-klases vai mykoob lietotāja datiem.
 • Piemērs: izglītības iestāde vēlas nodrošināt tiešsaistes mācību materiālus saviem 679 skolēniem.

Ar visu Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes mācību materiālu piedāvājumu var iepazīties www.zvaigzne.lv sadaļā “E-grāmatas” – “Mācību izdevumi”.

Vairāk par tiešsaistes mācību materiālu piedāvājumu, produktiem un to lietošanu var uzzināt, rakstot uz e-pastu info@izvaigzne.lv vai zvanot pa tālruni 67350773 darba dienās no 9.00 līdz 17.00.

 

Iesaki draugiem