Māra Bitāne: Pārstāstījis Maiks Stoks "Viktorijas laika šausmu un spoku stāsti"

2015-11-17

Vispiemērotākajā gadalaikā – rudenī, Veļu laikā – izdevniecība Zvaigzne ABC ir izdevusi lielisku  lasāmvielu tumšajiem, drēgnajiem rudens vakariem – stāstu krājumu “Viktorijas laika šausmu stāsti”, kuru veido seši dažādi stāsti. Visus stāstus vieno tas, ka to darbība noris 19.gadsimta 2.pusē Viktorijas laikmetā, dažos stāstos darbības vieta ir Anglija, citos Francija vai Amerika. Šaušalīgs neredzams briesmonis no nekurienes, Londonu terorizējošs vilkacis, velnišķīgs kaķis, miroņa roka, kas alkst slepkavot – tas viss nu rodams 128 lappusēs, sniedzot lasītājam priekšstatu par to, kāda veida izklaidējošai lasāmvielai Viktorijas laikmetā cilvēki deva priekšroku.

Es neapgalvotu, ka mūslaiku cilvēkam, kas pieredzējis visādas šaušalīgas ainas filmās un iepazinies ar mūsdienu slavenāko autoru šausmu romāniem, šie stāsti liks negulēt naktīs vai baidīties no savas ēnas, naktī staigājot pa vientulīgām pilsētas ielām, tomēr sava daļa šerminošu vai šķebinošu sajūtu lasītāju varētu pārņemt. Autori liek plūst asinīm, ciest nevainīgajiem un parastu Viktorijas laikmetu cilvēku ikdienas dzīvēs ievij visus klasiskos briesmoņus un pārdabiskās būtnes, kuri visi kā viens alkst pēc cilvēka asinīm.  Lasot var uzķert šo gotisko auru, ko rada darbība vecās angļu muižās, kapličās, Londonas ielās. Kopumā stāsti izraisīja dažādas emocijas, piemēram, stāsts “Atsvabinātais” izvilināja dažu labu smieklu devu, savukārt stāstā “Neparasta atriebība” atšķirībā no pārējiem neparādās pārdabiskas būtnes, darbība norisinās mazliet savdabīgā veidā un, jāsaka, ka par tamlīdzīgu atrisinājumu nebiju iedomājusies, tāpēc stāsts mani zināmā mērā pārsteidza. Stāsts “Žana Kabē galva” aizkustināja visvairāk no visiem un stāsta varoņu man pat sametās žēl.

Stāsti ir īsi un raiti izlasāmi. Ļoti labs un informatīvs ir grāmatas ievads, kas vēsta par šausmu literatūras nozīmi un rašanos Viktorijas laikmetā, kā arī lielisks papildinājums ir grāmatas beigās atrodamais ievērojamāko angļu un amerikāņu šausmu literatūras autoru saraksts un populārāko darbu nosaukumi.

Stāsti patiks tiem, kurus saista Viktorijas laikmeta gotiskā puse, kur savijusies realitāte, pārdabiskais un cilvēku slēptākās bailes. Ideāli piemērota lasāmviela rudens tumsas un mazliet spocīgu noskaņu piestrāvotajiem novembra un decembra vakariem.

Māra Bitāne, valkiira.wordpress.com, 2.11.2015.