Apraksts

Romāns “Gulta ar zelta kāju” ir mazliet teiksmains vēstījums par Vējagalu dzimtu aptuveni gadsimtu ilgā laikposmā. Lielos vilcienos romāns ir precīzs – daudziem šķietami neticamiem notikumiem pamatā ir reāli vēsturiski fakti, neparasts vien tas, ka viss romānā aprakstītais atgadījies ar vienu vienīgu Vējagalu dzimtu. Tātad Vējagali piedzīvojuši visu, ko piedzīvojusi latviešu tauta (precīzāk, par ko 20. gs. astoņdesmito gadu pirmajā pusē autors varēja atļauties rakstīt). Piejūras Vējagalu dzimtai ir divi “patriarhi”: Noass – klasisks “jūras vilka” iemiesojums, kuģa kapteinis, apveltīts ar milzīgu spēku un trakulīgu temperamentu; otrs ir Augusts – “zemes cilvēks”, Noasa pretmets, lēnīgs un pamatīgs zemes kopējs.
Guntis Berelis

Autora prasme – interesanti, pat intriģējoši stāstīt. Spēja saskatīt dzīvē situācijas (paradoksālas, arī traģiskas), kas dod stimulu asam, grodam sižetam ar negaidītu, pat pārsteidzošu pavērsienu, liecina par noteikti ievirzītu, novelisku pasaules redzējumu.
Benita Smilktiņa

Viņš ir viens no latviešu rakstniekiem, kam ir īpaši krāsains, oriģināls stils. Rakstnieks to veido mērķtiecīgi un neatlaidīgi. Viņš ir populārs rakstnieks šī vārda labākajā nozīmē (..). Problēmu aktualitāte kopā ar rakstnieka prasmi lakoniski un interesanti stāstīt, būvēt spraigu sižetu un reljefus raksturus veido viņa popularitātes pamatu.
Astrīda Skurbe

No grāmatām, ko savā mūžā esmu uzrakstījis, šī man ir pati mīļākā. (..) Vējagali allaž dzīvojuši pēc Vējagalu likumiem, dažkārt pazaudēdami daudz, taču nekad nepazaudēdami cerību.
Zigmunds Skujiņš

Publikācijas

Iesaki draugiem