Apraksts

Rūdolfs Liedags (1936–1988) ienāca literatūrā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās ar dzejoļu krājumu “Vējā”, paužot vēlmi “nodziedāt dziesmu, tik plašu kā jūra, tik karstu kā liesma”. Ventspils dzejnieka dzīves lielākā daļa bijusi saistīta ar jūru, mīlestību un dzeju. Pēc viņa nāves vēl iznākuši krājumi “Saule miglā” (1990) un “Aija” (1993).
Rūdolfs Liedags bija spilgta, pretrunīga personība gan dzīvē, gan dzejā. Jūra, Saule, Pilsēta pie jūras, Zeme zem Saules, Laika nepielūdzamais tecējums – tie ir viņa dzejas galvenie poētiskie tēli.

R. Liedaga novadnieks, rakstnieks Mārtiņš Kalndruva par viņa dzeju ir teicis:
“Šie dzejoļi mani pārsteidz ar savu patiesumu, dabiskumu un nesamākslotību. Instinktīvi izjuzdams dzejas būtību, Liedags nav centies būt oriģināls. Tomēr meklējis īstos, atbilstošos vārdus, ticis pie jaukiem atradumiem, nekad nezaudēdams īstam māksliniekam piemītošu vienkāršību un skaidrību”.

Aijas Bumbieres sastādītajā izlasē Rūdolfa Liedaga dzeju papildina Andra Jansona un Rolanda Ūdra komponēto dziesmu nošu materiāls.

Iesaki draugiem