Apraksts

Vienkārši un saprotami izskaidrota vācu valodas gramatika ar vingrinājumiem. Darbu var izmantot kā patstāvīgu rokasgrāmatu vai papildus mācību grāmatai, apgūstot atsevišķas gramatikas tēmas.
Materiāls galvenokārt paredzēts iesācējiem. Grāmatā iekļautas tēmas, kuru apguve ir obligāta, lai varētu padziļināti apgūt vācu valodas gramatiku. Katrai tēmai paredzēti vairāki īsi vingrinājumi, kuru atbildes ievietotas grāmatas beigās. Pielikumā – vārdu rādītājs.

Iesaki draugiem