Apraksts

Skolotāja grāmata un CD piedāvā 5. klases mācību priekšmeta „Literatūra” programmu, tematisko plānu, metodiskus ieteikumus mācību komplekta lietošanai, mācību sasniegumu vērtēšanas darbu paraugus, to vērtēšanas kritērijus un atbildes u. c. noderīgu materiālu darbam literatūras stundās. CD sagatavots word.doc formātā, lai skolotājs varētu veikt papildinājumus un korekcijas, ja tādas nepieciešamas. CD piedāvā mācību priekšmeta programmu, daudzveidīgu uzdevumu paraugus, pārbaudes darbu paraugus, skolēnu rakstīto darbu vērtēšanas kritērijus, skolēna pašvērtējuma kartes.

Publikācijas

Iesaki draugiem