Apraksts

Ar šo mācību komplektu skolēni turpina apgūt mācību priekšmetu „Literatūra”. Mācību komplekts rosinās jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju semināros, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.

Skolotāja grāmata un CD piedāvā 6. klases mācību priekšmeta „Literatūra” programmu, tematisko plānu, metodiskus ieteikumus mācību komplekta lietošanai, mācību sasniegumu vērtēšanas darbu paraugus, to vērtēšanas kritērijus un atbildes u. c. noderīgu materiālu darbam literatūras stundās. CD sagatavots word.doc formātā, lai skolotājs varētu veikt papildinājumus un korekcijas, ja tādas nepieciešamas. CD piedāvā mācību priekšmeta programmu, daudzveidīgu uzdevumu paraugus, pārbaudes darbu paraugus, skolēnu rakstīto darbu vērtēšanas kritērijus, skolēna pašvērtējuma kartes.

Publikācijas

Iesaki draugiem