Apraksts

"Jānis Sudrabkalns ir viena no nozīmīgākajām figūrām 20.-30. gadu dzejā, pēckara dzejnieku paaudzes garīgais vadonis un brīžiem arī virzītājspēks," tā par Sudrabkalnu savā "Latviešu literatūras vēsturē" raksta Guntis Berelis. Krājumā "Trubadūrs uz ēzeļa", kuru Sudrabkalns parakstījis ar sava asprātīgā literārā dubultnieka Olivereto vārdu,dzejnieks trāpīgi un ironiski komentē gan sava laikmeta parādības, gan dzejnieka lomu tajā, turklāt demonstrējot augstu dzejas tehnikas meistarību. Krājumā ieskanas arī Sudrabkalnam raksturīgās apcerīgi liriskās intonācijas, dzejniekam ar smaidu bieži uzsverot tieši būtiskāko:

"Smej par sevi, smej par citiem, dārgāko kā lētāko –
Neaizmirsti smieklā garu smalku,
Nevērīgā maskā lai jūt sapni svētāko,
Sāpju dzelta, sirds lai versmo pilna alku."

Grāmata sagatavota pēc 1984. gada izdevuma.

Iesaki draugiem