Apraksts

Izmēģini šeit!

Interaktīvais mācību materiāls “Matemātika 6. klasei” ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām valsts standarta pamatizglītībā prasībām matemātikā. DVD iekļautie temati papildina jebkuru mācību grāmatu un ir lielisks veids, kā aizraujoši apgūt jauno vielu vai atkārtot zināšanas. Materiālu var izmantot stundu laikā skolotāja vadībā, fakultatīvi nodarbībās, uz interaktīvās tāfeles, kā arī individuāli mājās.

Interaktīvajā DVD “Matemātika 6. klasei” ir iekļauti 27 temati, kas sakārtoti nodaļās: “Atkārtojums”, “Saskaitīšana un atņemšana”, “Decimāldaļu reizināšana un dalīšana”, “Ģeometriskas figūras”, “Reizināšana un dalīšana ar daļu”, “Daļu un procentu rēķini”, “Proporcijas”, “Racionālie skaitļi”, “Darbības ar racionāliem skaitļiem”, “Teorijas kopsavilkums”. Katrā no tematiem ir bagātīgs ilustratīvais materiāls, animācijas, daudzveidīgi uzdevumi, interaktīvas spēles. Skolēniem ir iespēja jebkurā brīdī atgriezties pie jau aplūkotajiem tematiem, izveidot saviem mācību mērķiem atbilstošus tematu sarakstus, redzēt savu progresu, pieļautās kļūdas, priekšskatīt atbildes, kā arī izmantot virkni papildrīku – skaidrojošo vārdnīcu, kalkulatoru, biogrāfijas un rīku piezīmju veikšanai. Par pareizi izpildītiem uzdevumiem skolēns saņem aizraujošas balvas (animācijas, papilduzdevumus, izglītojošas spēles), kas rosina interesi par matemātiku un motivē mācīties.
Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi ar aizraujošiem interaktīvajiem mācību materiāliem!

Tematu saraksts “Matemātika 6. klasei”
I Atkārtojums
1. Decimāldaļas
2. Darbības galvā un rakstos
3. Laukuma, garuma aprēķināšana
4. Taisnstūra paralēlskaldnis

II Saskaitīšana un atņemšana
5. Datu plānošana, savākšana un attēlošana
6. Zīmēšana mērogā, mēri

III Decimāldaļu reizināšana un dalīšana
7. Kāpināšana, darbību secība
8. Decimāldaļu noapaļošana
9. Teksta uzdevumi
10. Darbības rakstos

IV Ģeometriskas figūras
11. Taisnes novietojums
12. Riņķa līnija un riņķis

V Reizināšana un dalīšana ar daļu
13. Reizināšana un dalīšana ar 0,1 un 0,01
14. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana

VI Daļu un procentu rēķini
15. Procenti
16. Procentu aprēķini

VII Proporcijas
17. Attiecība
18. Proporcijas

VIII Racionālie skaitļi
19. Negatīvie skaitļi
20. Koordinātas
21. Daļu un decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana
22. Daļu un decimāldaļu reizināšana un dalīšana

IX Darbības ar racionāliem skaitļiem
23. Līdzīgie saskaitāmie
24. Algebriska summa
25. Teksta uzdevumi par kustību
26. Racionālie skaitļi aprēķinos

X Teorijas kopsavilkums
27. Teorijas kopsavilkums

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 512 MB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 500 MB vietas uz cietā diska; DVD lasītājs; Microsoft Windows 8, 8.1, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem