Apraksts

Skolotāja grāmata ir labs palīgs pedagogam pilnvērtīgā darbā ar mācību grāmatām „Matemātika 9. klasei, 1. daļa” un „Matemātika 9. klasei, 2. daļa”. Skolotāja grāmatā ietverts mācību satura apguves tematiskais plāns, kārtējie un nobeiguma pārbaudes darbi divos variantos, mācību stundu paraugi kā arī metodiski norādījumi par pētnieciskajiem uzdevumiem. Pārbaudes darbi veidoti kā dažādu tipu testi un strukturēti uzdevumi.

Publikācijas

Iesaki draugiem