Apraksts

Krājums satur 8 testus, katru divos variantos, visu uzdevumu atbildes un izmantojamās formulas.
Visu testu uzbūve ir vienāda - tie satur 25 uzdevumus, no kuriem piecos jānovērtē apgalvojuma patiesums, piecos - jāizvēlas viens no četriem atbilžu variantiem, bet piecpadsmit ir aprēķinu uzdevumi.
Testi aptver visu pamatskolas mācību saturu un tēmas izkārtotas jauktā secībā, tāpēc šī grāmata lieti noderēs visiem, kas vēlas pārbaudīt savas pamatskolas zināšanas, jo īpaši, gatavojoties valsts pārbaudes darbam patstāvīgi vai skolotāja vadībā.

Iesaki draugiem