Apraksts

Filmu studijas “Deviņi” veidotais dokumentālais cikls “Rakstnieks tuvplānā”, kura režisore ir Ināra Kolmane, portretē Latvijas rakstniecības spilgtākos pārstāvjus. Viņu stāstījumā atklājas ne tikai paša rakstnieka personība, bet arī attiecīgā laikmeta iezīmes. Šie videomateriāli ir noderīgi un saistoši darbam literatūras stundās skolā un lekcijās augstākajās mācību iestādēs, kā arī ikvienam literatūras interesentam.

Dzejnieks, publicists un īsās prozas autors Imants Ziedonis (1933) ar saviem spēcīgajiem un bieži filozofiskajiem darbiem ir spējis uzrunāt visas lasītāju paaudzes— no bērna līdz sirmgalvim. Kopš I. Ziedoņa pirmās publikācijas 1956. gadā izdoti 14 viņa dzejas krājumi. Viņš ir arī poēmu, epifāniju un daudzu literāro pasaku autors. Nozīmīga vieta I. Ziedoņa daiļradē ir publicistikas darbiem. I. Ziedonis izaicina lasītāju, rosina domāt par eksistenciāliem jautājumiem, par latviešu cilvēkam būtisko. Īpaša vērtība dzejnieka darbos ir spilgtā, neparastā tēlainība, viņa bagātīgā un krāšņā latviešu valoda.

“Ja kāds ir radīts, lai rakstītu, tad viņam ir viņa dzejoļi, un neko vairāk nevajag.”
(I. Ziedonis)

Iesaki draugiem