Apraksts

Mācību grāmata paredzēta vidējās izglītības atbilstošā posma matemātikas satura apgūšanai. Autori centušies sasaistīt vienotā veselumā savu ilggadējo pedagoģiskā darba pieredzi ar mūsdienīgām metodiskajām nostādnēm, kas tika izstrādātas projektā ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos”.
Vielas izkārtojums grāmatā pilnībā atbilst jaunajiem izglītības standartiem (apstiprināti LR Ministru kabinetā 2.09.2008.).
Mācību grāmata satur 8 nodaļas: 3 no tām veltītas ģeometrijas tematiem, bet pārējās 5 – algebras jautājumu, kā arī statistikas, kombinatorikas un varbūtību teorijas elementu apskatam.

Iesaki draugiem