Apraksts

„Karavīriem, piedzīvojot kara šausmas, ir visgrūtāk saglabāt cilvēciskumu, humānismu un ticību labajam. Edgars Vinters ir izcils piemērs tam, ka tas ir iespējams. Viņš universālās humānisma vērtības ir spējis celt augstāk par jebkuru kara nežēlību un postu.”
Dr. sc. pol. Artis Pabriks
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs


Mākslas vēsturnieka Ojāra Spārīša sastādītā grāmata „Es vēlos mājās pārnākt. Edgars Vinters” ir ar mūsdienu Latvijas sabiedrībai šķietami svešādu tematiku – karavīra zīmējumi un akvareļi. Tā ir apcere par gleznotāju Edgaru Vinteru (dzimis 1919. 22. IX), grāmata ar plašu zīmējumu kolekcijas aprakstu.
Četrās valodās izdotais darbs ikvienam tās lasītājam un jo īpaši mākslas un vēstures speciālistiem, diplomātiskā dienesta darbiniekiem un politiķiem sniedz iespēju konkrētā mākslinieka un karavīra dzīves stāstā, gan no tā peripetijām vispārināmā tautas likteņa atspulgā ieraudzīt latviešu nācijas traģēdiju agresīvo lielvaru atnestajos okupācijas un Otrā Pasaules kara apstākļos. Par to grāmatas lappusēs katrs ar savai paaudzei raksturīgo redzējumu raksta gan vācu rakstnieks Nobela prēmijas laureāts Ginters Grass, gan atvaļinātais NATO pulkvedis Hanss Joahims Gerbers, gan Ojārs Spārītis.
No diplomdarba gatavošanas Latvijas Mākslas akadēmijā 1944. gada rudenī atrauto Edgaru Vinteru vardarbīgi rekrutēja vācu okupācijas armijā, bet pēc kara beigām jauno mākslinieku un daudzus viņa likteņa biedrus pazemoja uzvarētāji, ieslogot padomju karagūstekņu nometnēs.
Vēl 66 gadus pēc Otrā Pasaules kara beigām cilvēku sirdīs un miesā sāp okupantu nodarītās netaisnības cirstās brūces. Daudzi tā arī nav spējuši atbrīvoties no šīs traumas. Tieši tik pat daudzus gadus gleznotājs Edgars Vinters ir glabājis 167 zīmējumos un akvareļos fiksētos kara un gūsta laika iespaidus. Karavīra un gūstekņa gaitas atspoguļotas ainavās, sižetiskos zīmējumos un portretos un tās humānisma un mākslas valodā runā par traģiskiem pārdzīvojumiem, kurus mākslinieka talants pārradījis emocionālos attēlos.
Ļoti iespējams, ka uzlūkojot Edgara Vintera zīmētos portretus kāds grāmatas lasītājs Vācijā, Ukrainā, Lietuvā vai Krievijā ieraudzīs pazīstama karavīra vai radinieka vaibstus un varbūt šī atklāsme pēc ilgiem neziņas gadiem nesīs skarbu, bet gaidītu vēsti.

Publikācijas

Iesaki draugiem