Apraksts

Ar šo mācību komplektu skolēni turpina apgūt mācību priekšmetu „Literatūra”. Mācību komplekts rosinās jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju semināros, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.

Mācību saturs izkārtots divās mācību grāmatās, kuru moto ir „Pasaule man panāk pretī”. Mācību grāmatu saturs noslēdz literatūras apguves posmu 4.–6. klasei. Mācību grāmatas rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu, izmantojot informācijas logu „Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c. mācību saturs padziļina skolēnu izpratni par dzeju, pētot Aspazijas, O. Vācieša, P. Brūvera, I. Zanderes, K. Vērdiņa dzejas tematiku, izprotot dzejoļa pazīmes. Skolēni turpinās iepazīt tautasdziesmas, vērtējot darba tikuma atklāsmi tajās, un iepazīs sadzīves pasakas, teikas, nostāstus, anekdotes. Lasot fabulas, skolēni noskaidros fabulas pazīmes un to kopīgo un atšķirīgo ar sadzīves pasakām. Skolēni padziļinās izpratni par pasaku lugu, lasot un veicot pētnieciskus uzdevumus par A. Brigaderes lugu „Maija un Paija” . Turpinās padziļināt izpratni par prozas žanriem, lasot M. Cielēnas literāro pasaku, J. Jaunsudrabiņa tēlojumu, A. Upīša, M. Zariņa, M. Runguļa, I. L. Muižzemnieces (Milleres) stāstus, iepazīs T. Defombela un Dž. Svifta romānu fragmentus.


Publikācijas

Iesaki draugiem