Apraksts

Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu, izmantojamo mācību metožu un paņēmienu izklāstu, mācību vielas metodisko apdari pēc trīs soļu principa, pārbaudes darbus un to vērtēšanas kritērijus, diskutablo uzdevumu un pārbaudes darbu atbildes, kā arī dažādus valoddarbības vingrinājumus, kurus skolotājs var izmantot kā papildmateriālu mācību stundā.
„Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei” ir apstiprinājusi LR IZM 2007. gadā. Šo komplektu veido mācību grāmata, darba lapas un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem