Apraksts

Mācību līdzeklis paredzēts vidusskolēniem, gatavojoties mācību stundām un pārbaudes darbiem, kā arī zināšanu atkārtošanai un nostiprināšanai Latvijas vēsturē no aizvēstures līdz jaunākajiem laikiem.
Grāmatā aplūkoti katra vēstures posma svarīgākie aspekti: vēstures posma periodizācija; sabiedrības struktūra; pārvalde; saimniecība; politiskie procesi un kultūra.
Informācijas uztveri atvieglos shēmas, kartes, tabulas un rādītāji.
Otrais, papildinātais izdevums.

Iesaki draugiem