Apraksts

Pieredzes bagātā pedagoģe un izcilā latviešu ornamenta pārzinātāja, rokdarbniece Valija Nadziņa grāmatā “Etnogrāfiskais ornaments” iepazīstina ar latviešu ornamentiem, to veidošanas likumībām, kā arī sniedz ieskatu rakstu sacerēšanā.

Gadsimtiem ilgi latviešus, tāpat kā citas tautas, ikdienas gaitās ir pavadījušas zīmes.
Tagad var tikai minēt, kā tās radušās. Iespējams – novērotas dabā, bet pēc tam – izteiktas līnijās. Senais latvietis tam, kas mūsdienās šķiet tikai dekoratīvs rotājums, piešķīra dziļāku, simbolisku jēgu – nereti viņš ornamentam piedēvēja pat sargājošu, svētījošu nozīmi. Droši vien tāpēc senās zīmes cilvēki iestrādāja sev apkārt esošajos priekšmetos.
Jebkurš raksts, ornaments simboliski atklāj mūsu tautas pasaules uztveri.
Lai nezustu šī tautas dzīvesziņa, saglabāsim tradīcijas un mācīsimies izmantot etnogrāfiskos ornamentus arī mūsdienās!

Iesaki draugiem